,

Halleluja og Amen

/
På den ene siden mener vi at tango er noe helt for seg selv.…