Mindfulness – helgekurs med lydfiler og etterfølgende onlinekurs

Meditasjon og mindfulness brukes for stressmestring, for å bli mer nærværende og konsentrert, håndtere vanskelige følelser, nyte livet mer fullt, øke den grå massen i hjernen og mye annet. Men jeg regner med at du som allerede har funnet fram til denne siden har tanker om hva mindfulness kan gi deg, så la meg snakke om opplegget.

Opplegget

Jeg har skapt kurset for å gi deg en grundig introduksjon i mindfulness og for å gjøre det så enkelt som mulig å fortsette din praksis etter endt helgekurs.

  • I løpet av en intensiv helg lærer du flere klassiske meditasjoner og øvelser.
  • Etterpå får du tilgang til et nettsted med lydfiler for alle meditasjonene du lært i løpet av kurset (flere av meditasjonene finnes i forskjellige lengder).
  • For å hjelpe deg til å etablere din praksis får du en inspirasjonsmail fem dager i uken, som minner deg på å øve deg i mindfulness i hverdagen. Velger du å ta en privat oppfølgingstime vil du få mail i ytterligere fire uker.
  • Du får også råd og tips på mail om hvordan du legger opp din praksis, dvs. hvilke meditasjoner du gjør og hvor mye du gjør. Dette vil imidlertid være individuelt og rådene er kun veiledende.
  • Vi gjennomgår også noe teori relatert til stress og grunnleggende begreper innen mindfulness.

Mindfulness er ikke bare noe vi gjør alene med lukkede øyne, men det er en holdning vi kan ta med oss i hvert våkent øyeblikk. Helgekurset hjelper deg å etablere en egen praksis, men vi øver oss i å bringe ut vår tilstedeværelse i hvert våkent øyeblikk.

Dato, tid, pris

Dato: 20-22/4, 2018
Tid: Fredag: 18-21
Lørdag: 10-17
Søndag: 10-17
Pris: 3200/2200 kroner. 2200 er redusert pris. Jeg stoler på din vurderingsevne angående om du trenger redusert pris, men husk gjerne at dette er min jobb når du gjør din vurdering. Jeg vil ikke spørre deg om hvorfor du trenger en redusert pris (men jeg lytter gjerne hvis du har behov for å fortelle noe).

Er du usikker på om kurset er for deg?

Ring meg eller spør på e-post!

Hvilken tradisjon er meditasjonen basert på?

Klassisk «vestlig» mindfulness i Jon Kabat-Zinns ånd (MBSR). Magnus bruker også sin kunnskap fra gestaltterapien, som leder og utøvende i kreative fag.

Andre spørsmål om mindfulness

Jeg svarer på mange spørsmål om meditasjon her: https://www.meditasjon-oslo.no/meditasjon/

Magnus Andersson, meditasjonsveileder

I tillegg til å være tangolærer er Magnus meditasjonslærer og brenner for å hjelpe mennesker til å integrere oppmerksomt nærvær eller mindfulness i hverdagen. Magnus har også doktorgrad i stillhet og tar klienter som gestaltterapistudent. Han har også arbeidet som forsker med lederansvar, utøvende pianist med hundrevis av konserter, musikkritiker, journalist og mye annet rart.
Les mer om meg her…
Interessert i gestaltterapi? Sjekk: her…

Hvordan er det å gå mindfulnesskurs med Magnus?

Følgende er hentet fra evalueringer av tidligere kurs. Alt er gjengitt med deltagernes tillatelse.

Om hva kurset og mindfulness gjort med deltagerne

Jeg opplever at jeg har mer tålmodighet i min hverdag. Jeg har blitt mer bevisst på at ro, hvile og pusterom er viktige ingredienser som jeg må rydde plass til i mitt liv for å øke min livskvalitet, samt for at jeg skal kunne være en bedre person i møte med de rundt meg.
Jeg tror også at jeg har blitt bedre på å prioritere oppgaver/gjøremål i løpet av en dag. Blitt mer bevisst aktiviteter som gir meg overskudd i hverdagen min.
Tror ikke jeg lyver hvis jeg sier at jeg har blitt en gladere person. /I

Jeg føler at øvelsene og samtalene vi har hatt, gir meg en trygghet i det å vite at jeg har noen gode verktøy å ty til når jeg opplever krevende situasjoner. Jeg er også mer bevisst det å være til stede i øyeblikket, bruke sansene og «hente meg inn» når tankestrømmen plager meg eller gjør meg fraværende. Jeg klarer i større grad å ta et metaperspektiv på hvordan jeg tenker, og å registrere hva jeg kjenner og akseptere det uten å «drukne» i følelsene eller fornemmelsen. /J

Om læreren

Jeg syns du er en fantastisk lærer og gruppeleder. Jeg får masse ut av hver eneste kurskveld. Nøkkelen for meg er at du på en flott måte kombinerer det å formidle kunnskap, dele engasjement og egne erfaringer gjennom praksis og bruke de medmenneskelige kvalitetene du har. Det gjør at du ikke bare snakker til hodene våre, men møter oss på flere plan og som hele mennesker. /J

Jeg synes du på en fin og lærerik måte evner gang på gang å ta i mot fra gruppen, kna det og omformulere det som ble sagt slik at det ga ny og dypere mening. Jeg opplever deg som tilstedeværende og behagelig. Du ser og hører alle i gruppen. Gir alle plass og gir av deg selv. /I

Om gruppen

Utrolig fin gjeng. Spennende sammensetning av mennesker i forskjellige aldre, med forskjellige utfordringer, Allikevel kan vi møtes, se og anerkjenne hverandre. Jeg merker at etter kurset på tirsdager har jeg lært så mye mer og blitt så inspirert av de andre i gruppen, samt deg som instruktør.
Jeg har opplevd gruppen som åpen, varm, ivaretakende og undrende. /I

Kjempefin! Varme og åpne mennesker der alle bidrar, og uten at noen enkeltperson tar all plassen. Det gjør at vi lærer av og inspirerer hverandre. /J

Om e-postene

De er innholdsrike, gir gode påminnelser og oppgaver. De kommer jeg til å sørge for å ha tilgjengelige etter kurset som en guide og huskeliste til meg selv. /J

Hvorfor skal andre ta kurset

Fordi det er en fin introduksjon til mindfulness meditasjon og fordi dette er et kurs som jeg mener de aller fleste ville hatt utbytte av. /I

Fordi jeg er trygg på at min venn vil bli godt ivaretatt og lære masse som er verdifullt uansett livssituasjon. /J

Annet

Tusen takk og veldig takknemlig for et innholdsrikt og verdifullt kurs. /I

Jeg er bare så glad for å være med på kurset og takknemlig for alt det du og kurset gir meg. /J

Påmelding eller spørsmål om kurset

2018: Mindfulness-helg
E-postadresse
Bekreft e-postadresse