Boleokurset 1-2/12

/
Sist lørdag ble Magnus ikke intervjuet verken av NRK, SVT, BBC…