Oppdatert 26/11, 2020

Oslo kommune har iverksatt en «sosial nedstenging» av byen. Det betyr at det er forbudt å undervise fram til 14/12. Vi håper at smittesituasjonen bedrer seg slik at det igjen blir tillatt og forsvarlig å undervise.

Slik gjennomførte vi kurs før Oslo kommune iverksatte nedstengingen

Med reglene og anbefalingene fra myndighetene som gjaldt fram til 9/11 gjorde vi følgende for å minimere smitterisikoen:

  • Vi begrenser antall deltagere til 20 slik at vi kan opprettholde 1-metersregelen. Dansegulvet vi bruker er 150 kvm stort (vi kan ikke bruke absolutt hele gulvet, men det er stort nok til at vi kan holde avstand til andre par). Det er dessuten et amfi med sitteplasser som er omtrent like stort som dansegulvet. Dermed er det mye luft/plass i rommet.
  • Vi tar kun inn par. I utgangspunktet kan du bli med på kurs dersom du er i samme husstand som din partner. Men, myndighetenes regler unntar også «tilsvarende nære kontakter [som personer fra samme husstand]» fra 1-metersregelen. Du kan altså bli med på kurs med noen du har valgt å være fysisk nær med. Vi anbefaler likevel ikke at du finner deg en ny «klemmevenn(inne)» for å bli med på kurs.
  • Vi bytter ikke partner på kursene.
  • Personlig tilbakemelding på kurset vil bli gjort muntlig, dvs. uten at vi berører dere.
  • Vi har Antibac/desinfisering tilgjengelig for alle deltagere.
  • Som «ansvarlig arrangør» plikter vi å notere telefonnummer til alle deltagere for eventuelt smittevernsporing etterpå.
  • Den bindende påmeldingen frafaller dersom en deltager føler symptomer på potensiell Covid-19.

Kilde

Vi tangolærere er ikke mange og det er en liten bransje. Dermed finnes det ikke en utarbeidet «bransjestandard». Vi forholdt oss til reglene Regjeringen har formulert. Hva gjelder taket for deltagere har vi tatt utgangspunkt i taket for organisert trening (men tenk på at tango er relativt lite fysisk uten tung pusting og svetting). Ellers er det allmenne regler som gjelder.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/kud/nyheter/2020/bransjestandarder-pa-kultur–idrett–frivillighet–og-mediefeltet/sporsmal-og-svar-om-bransjestandarder-og-smittevernsveiledere/id2702872/