Oppdatert 17/8, 2021

  • De nasjonale rådene, som Oslo kommune følger, anbefaler inntil 30 personer på innendørs idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter. Dansegulvet vi bruker er 150 kvm stort (vi kan ikke bruke absolutt hele gulvet, men det er stort nok til at vi kan holde avstand til andre par). Det er dessuten et amfi med sitteplasser som er omtrent like stort som dansegulvet. Dermed er det mye luft/plass i rommet. Vi tar inn inntil 13 par/kurs, og med oss lærere samt eventuelle hjelpelærere blir maks 30 personer i lokalet.
  • Selv om tango er en sosial dans, vil vi inntil videre ikke bytte partner på våre kurs. Anbefalingen om «meteren» gjelder ikke når vi må gå innenfor meteren for å drive med aktiviteten. Likevel, vi vil altså ikke bytte partner og vi vil oppfordre våre dansere til å opprettholde meteren til andre par (det er godt om plass på gulvet).
  • Vi vil instruere muntlig og danser ikke med kursdeltagerne.
  • Vi har Antibac/desinfisering tilgjengelig for alle deltagere.
  • Den bindende påmeldingen frafaller dersom en deltager føler symptomer på potensiell Covid-19.

Les mer:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet#treninger-og-annen-organisert-idrettsaktivitet-kan-gjennomfores

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler/kultur-og-fritid/