Sacadas – repertoarekspansjon, retningsforståelse og disassosiasjon

Omtrent en halvtime inn i våre nybegynnerkurs får deltagerne…