Sted

Kulturhuset Banken, Lillehammer

Generelt om opplegg

Grunnet pandemien vil vi basere alle kursøktene på individuelle øvelser. Vi vil prøve ut det vi lærer med partner, men vi legger mye mer vekt på individuelle øvelser enn vanlig. Det betyr at du kan få mye ut av kursene, selv om du kommer uten partner og ikke danser med noen. Likevel, kommer du uten partner må du regne med å ikke kunne være med på alt vi gjør.

Pandemi eller ikke, vi legger alltid vekt på individuell teknikk fordi vi mener den er grunnlaget for hvordan vi danser sammen. Selv om det er frustrerende at vi ikke kan danse med hvem vi vil, så tror vi at vi kan bruke denne tida til å bli bedre dansere nettopp med å øve mye individuell teknikk. Vi vil gjennomgå de individuelle ferdighetene som er «språket» eller «ordene» som vi skal kommunisere i abrazoen. Når du blir mer kjent med disse ferdighetene/teknikkene vil du som fører lettere skjønne hva som skal til for å kommunisere enklere og tydeligere med følgeren, og som følger vil du oppleve at føreren blir tydeligere, tar bedre vare på din teknikk og kropp, og at du får mer rom til å forme bevegelsene dine og uttrykket.

Koldtbord eller full pakke

Vi har en helhetlig måte å tenke rundt tango, og vi håper at du velger å være med på alle kursene, uansett hvilket nivå du er på. Vi tror at øvelsene og forklaringene vil gi deg aha-opplevelser uansett hvilket nivå du er på, selv når vi arbeider med det mest grunnleggende. Som relativt fersk danser får du verktøy for å tilegne deg noen av de fine tingene vi gjør i tango, som boleos, giros, kryss og sacadas.

At vi tenker helhetlig betyr at alt henger sammen med alt. Når du begynner å beherske det vi gjør i den første workshopen vil du forstå bedre hvordan du går inn i en boleo (det som skjer før boleoen), og hvorfor det som skjer før i mange tilfeller gjør det vanskelig å utføre en elegant boleo. Et annet eksempel er at når du behersker pivot-øvelsene i lørdagens første workshop vil du kunne gjøre mye bedre giros. Dette er bare to eksempler. Vi håper å få formidle hvordan mye mer henger sammen i tangoteknikken. Så: Uansett hvilket nivå du er på: Bli med på hele helgen!

FREDAG 23. oktober

17.00-18.00 instruktørene – og alle som vil – spiser middag på Strand kafe

18.30-20.00 Bevegelsesenergiens grunnteknikk

Vi gjennomgår bevegelsesenergiens grunnteknikk . Når du forstår og behersker innholdet i denne workshopen får du et mye større uttrykksrepertoar. Grunnteknikken vi gjennomgår forklarer det vi pleier å kalle «den grunnleggende bevegelsesenergien» som forskjellige dansere har forskjellig av. Dersom du lærer å bruke forskjellige slike bevegelsesenergier samt å koble deg på andres bevegelsesenergi, vil du bli en mye bedre sosial danser som danser bedre med flere.

20.00-21.00 dans

LØRDAG 24. oktober

10.00-11.00 Daglig trening

Musikeren spiller sine skalaer. Ballettdanseren strekker og gjør sine pliéer. Idrettsutøveren styrker muskler og bedrer på kondis. Hva gjør du som tangodanser? I denne workshopen gjennomgår vi grunnleggende øvelser som alle kan følge, men som likevel har så mye dybde og verdi at vi fremdeles gjør dem i vår egen tangotrening. Etterpå kan du selv bruke øvelsene til å lage din egen daglige rutine som tangodanser.

11.30-12.30 Tango espressivo

Vi synes at tango altfor ofte blir altfor seriøst. Fra begge sider handler det gjerne om å gjøre ting riktig, noe som går på bekostning av uttrykket og gleden i dansen. Her tar vi utgangspunkt i hvordan vi kan forme tangoen musikalsk. Vi slipper hemninger, og lager små sekvenser som vi uttrykker vakkert fordi vi virkelig klarer å nyte dansen når vi kobler oss på følelsesmessig og musikalsk. Når vi har funnet fram til disse uttrykkene foreslår vi strategier for hvordan vi faktisk kan uttrykke like flott når vi danser sammen.

12.30-13.30 lunsj på Strand kafe

13.30-15.00 Takes one to tango

Her har vi samme innstilling som i morgenworkshopen «Daglig trening». Men heller enn å begynne med grunnforutsetningene underviser vi problembasert. Altså, vi går rett på repertoaret og jobber primært med boleos, giros og/eller kryss. Etterpå vet du hva du trenger å lære for å kunne utføre repertoarelementene med letthet. Når du danser med partner vil føreren oppleve at det bare er å «hente det ut» av følgeren. Følgeren vil oppleve at føreren kan være mildere i omfavnelsen men likevel få større effekt, samtidig som du opplever større teknisk kontroll, som videre fører til at du kan forme ting bedre musikalsk.

15.15-17.30 ettermiddagsmilonga inkl. oppvisning