Åpent nivå

Vi har åpent nivå på våre kurs for viderekomne dansere. Vi begynner alltid med grunnleggende prinsipper som alle kan følge med på. Deretter prøver vi teknikken på forskjellige nivåer. Derfor kan dette kurset «brukes» for de med relativt lite erfaring, men vi lover også utfordringer til de som har danset i mange år.

Hver helg vi underviser er det kurs både lørdag og søndag. Du kan velge å bli med på den ene eller den andre dagen, men vi anbefaler deg å bli med begge dagene. Du lærer mer og får dessuten en gunstig pakkepris om du blir med begge dagene.

2-3/12, 2023
To kurs for viderekomne/erfarne

2/12, 2023: Stort og spektakulært

Tid: Lørdag 15.00-19.00
Dansegulvet står åpent kl. 14.00-15.00 for egenøving. Velkommen!
Sted: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, Oslo. Klikk for veibeskrivelse.
Pris: 750 kr for dette kurset, 1200 kr for begge kursene på åpent nivå. 2100 kr for begge kursene og repetisjon av nybegynnerkurset.
Kursbeskrivelse: Se på hvordan de aller beste danserne går. Se på steglengden. Generelt tar de så lange steg at de færreste gjennomsnittsdansere noensinne har vært i nærheten. Det er denne kraftfullheten i stegene som gjør 'å gå', så utrolig flott å se på. Man kan innvende at man ikke kan gå sånn på et trangt sosialt dansegulv, men det er ofte plass for noen slike steg, og disse kan føles helt vidunderlige. Dessuten, det er nærmest umulig å ta lange steg uten å få kontakt med en høy energi i steg og uttrykk. Når vi finner denne energien, og tar med den til våre kortere steg, blir disse mye mer flytende og kraftfulle. Da blir det som om kraften ikke bare åpner opp for et større uttrykk, men vi kan også enkelt hente fram nytt repertoar.
Trinnkvaliteten vi snakker om passer særlig godt for vals, så det blir en del jobbing med slik musikk. Det er nå viktig å si at dette ikke er kurs der vi bare skal gå i fire timer. Nei, vi ønsker å gjøre mer spektakulære ting også, som for eksempel å finne en sacada som resulterer i en enkel, men samtidig eksplosiv boleo, for bare å nevne noe. Utgangspunktet er imidlertid lange steg med høy energi.
Singel: Mangler du partner? Meld deg på! Vi hjelper deg dersom vi kan. Det pleier å være relativt jevnt fordelt mellom damer og menn på Åpent nivå, så det er ikke umulig å få partner. Likevel, vi anbefaler at du spør tangovenner som du har truffet på kurs og på sosial dans. Det er en trygghet for deg at du vet hvem du får som partner, og kanskje det dessuten er noen som har lyst til å øve sammen med deg etterpå. Bruk vårt ordinære påmeldingsskjema for å stille deg på venteliste.
Kjøpsvilkår: Det viktigste er at vi har to ukers avbestillingsfrist. Les mer her: Det finstilte

3/12, 2023: Repertoar og lek for trange dansegulv

Tid: Søndag 16.00-20.00
Dansegulvet står åpent kl. 15.00-16.00 for egenøving. Velkommen!
Sted: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, Oslo. Klikk for veibeskrivelse.
Pris: 750 kr for dette kurset, 1200 kr for begge kursene på åpent nivå. 2100 kr for begge kursene og repetisjon av nybegynnerkurset.
Kursbeskrivelse: Vi ser på små og gøyale ting vi kan gjøre som tar minimal plass. Lørdagskurset og dette kurset er på en måte motpoler; stort og lite. Samtidig er disse to sider av samme sak, og dersom du er med på begge får du mye mer ut av kursene (de er imidlertid selvstendige, så du kan velge å ta kun ett av kursene). Kan du ta med deg kraften fra gårdagen til dette kurset vil dansen bli mye enklere og mer uttrykksfull. Omvendt, hvis du kan gjøre det vi jobber med på dette kurset også i et stort og spektakulært uttrykk, da begynner du å besitte et spenn i uttrykket som de færreste har.
Vi jobber hovedsakelig med musikk som er litt spiss i uttrykket, som har middels hastighet eller høyere, som milonga. Men vi ser også på hvordan vi kan danse mer malende musikk, som di Sarli, med små trinn samtidig som vi uttrykker oss på en passende myk måte. Ellers er det ofte sånn at det blir spisst når vi danser små trinn, men her skal vi altså finne et uttrykk som er langt mer legato, selv om trinnene er små.
Singel: Mangler du partner? Meld deg på! Vi hjelper deg dersom vi kan. Det pleier å være relativt jevnt fordelt mellom damer og menn på Åpent nivå, så det er ikke umulig å få partner. Likevel, vi anbefaler at du spør tangovenner som du har truffet på kurs og på sosial dans. Det er en trygghet for deg at du vet hvem du får som partner, og kanskje det dessuten er noen som har lyst til å øve sammen med deg etterpå. Bruk vårt ordinære påmeldingsskjema for å stille deg på venteliste.
Kjøpsvilkår: Det viktigste er at vi har to ukers avbestillingsfrist. Les mer her: Det finstilte

6-7/1, 2024
To kurs for viderekomne/erfarne

6/1, 2024: Tema kommer...

Tid: Lørdag 15.00-19.00
Dansegulvet står åpent kl. 14.00-15.00 for egenøving. Velkommen!
Sted: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, Oslo. Klikk for veibeskrivelse.
Pris: 750 kr for dette kurset, 1200 kr for begge kursene på åpent nivå. 2100 kr for begge kursene og repetisjon av nybegynnerkurset.
Kursbeskrivelse: Kursbeskrivelse kommer...
Singel: Mangler du partner? Meld deg på! Vi hjelper deg dersom vi kan. Det pleier å være relativt jevnt fordelt mellom damer og menn på Åpent nivå, så det er ikke umulig å få partner. Likevel, vi anbefaler at du spør tangovenner som du har truffet på kurs og på sosial dans. Det er en trygghet for deg at du vet hvem du får som partner, og kanskje det dessuten er noen som har lyst til å øve sammen med deg etterpå. Bruk vårt ordinære påmeldingsskjema for å stille deg på venteliste.
Kjøpsvilkår: Det viktigste er at vi har to ukers avbestillingsfrist. Les mer her: Det finstilte

7/1, 2024: Tema kommer...

Tid: Søndag 16.00-20.00
Dansegulvet står åpent kl. 15.00-16.00 for egenøving. Velkommen!
Sted: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, Oslo. Klikk for veibeskrivelse.
Pris: 750 kr for dette kurset, 1200 kr for begge kursene på åpent nivå. 2100 kr for begge kursene og repetisjon av nybegynnerkurset.
Kursbeskrivelse: Kommer...
Singel: Mangler du partner? Meld deg på! Vi hjelper deg dersom vi kan. Det pleier å være relativt jevnt fordelt mellom damer og menn på Åpent nivå, så det er ikke umulig å få partner. Likevel, vi anbefaler at du spør tangovenner som du har truffet på kurs og på sosial dans. Det er en trygghet for deg at du vet hvem du får som partner, og kanskje det dessuten er noen som har lyst til å øve sammen med deg etterpå. Bruk vårt ordinære påmeldingsskjema for å stille deg på venteliste.
Kjøpsvilkår: Det viktigste er at vi har to ukers avbestillingsfrist. Les mer her: Det finstilte

17-18/2, 2024
To kurs for viderekomne/erfarne

17/2, 2024: Tema kommer...

Tid: Lørdag 15.00-19.00
Dansegulvet står åpent kl. 14.00-15.00 for egenøving. Velkommen!
Sted: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, Oslo. Klikk for veibeskrivelse.
Pris: 750 kr for dette kurset, 1200 kr for begge kursene på åpent nivå. 2100 kr for begge kursene og repetisjon av nybegynnerkurset.
Kursbeskrivelse: Kursbeskrivelse kommer...
Singel: Mangler du partner? Meld deg på! Vi hjelper deg dersom vi kan. Det pleier å være relativt jevnt fordelt mellom damer og menn på Åpent nivå, så det er ikke umulig å få partner. Likevel, vi anbefaler at du spør tangovenner som du har truffet på kurs og på sosial dans. Det er en trygghet for deg at du vet hvem du får som partner, og kanskje det dessuten er noen som har lyst til å øve sammen med deg etterpå. Bruk vårt ordinære påmeldingsskjema for å stille deg på venteliste.
Kjøpsvilkår: Det viktigste er at vi har to ukers avbestillingsfrist. Les mer her: Det finstilte

18/2, 2024: Tema kommer...

Tid: Søndag 16.00-20.00
Dansegulvet står åpent kl. 15.00-16.00 for egenøving. Velkommen!
Sted: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, Oslo. Klikk for veibeskrivelse.
Pris: 750 kr for dette kurset, 1200 kr for begge kursene på åpent nivå. 2100 kr for begge kursene og repetisjon av nybegynnerkurset.
Kursbeskrivelse: Kommer...
Singel: Mangler du partner? Meld deg på! Vi hjelper deg dersom vi kan. Det pleier å være relativt jevnt fordelt mellom damer og menn på Åpent nivå, så det er ikke umulig å få partner. Likevel, vi anbefaler at du spør tangovenner som du har truffet på kurs og på sosial dans. Det er en trygghet for deg at du vet hvem du får som partner, og kanskje det dessuten er noen som har lyst til å øve sammen med deg etterpå. Bruk vårt ordinære påmeldingsskjema for å stille deg på venteliste.
Kjøpsvilkår: Det viktigste er at vi har to ukers avbestillingsfrist. Les mer her: Det finstilte

16-17/3, 2024
To kurs for viderekomne/erfarne

16/3, 2024: Tema kommer...

Tid: Lørdag 15.00-19.00
Dansegulvet står åpent kl. 14.00-15.00 for egenøving. Velkommen!
Sted: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, Oslo. Klikk for veibeskrivelse.
Pris: 750 kr for dette kurset, 1200 kr for begge kursene på åpent nivå. 2100 kr for begge kursene og repetisjon av nybegynnerkurset.
Kursbeskrivelse: Kursbeskrivelse kommer...
Singel: Mangler du partner? Meld deg på! Vi hjelper deg dersom vi kan. Det pleier å være relativt jevnt fordelt mellom damer og menn på Åpent nivå, så det er ikke umulig å få partner. Likevel, vi anbefaler at du spør tangovenner som du har truffet på kurs og på sosial dans. Det er en trygghet for deg at du vet hvem du får som partner, og kanskje det dessuten er noen som har lyst til å øve sammen med deg etterpå. Bruk vårt ordinære påmeldingsskjema for å stille deg på venteliste.
Kjøpsvilkår: Det viktigste er at vi har to ukers avbestillingsfrist. Les mer her: Det finstilte

17/3, 2024: Tema kommer...

Tid: Søndag 16.00-20.00
Dansegulvet står åpent kl. 15.00-16.00 for egenøving. Velkommen!
Sted: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, Oslo. Klikk for veibeskrivelse.
Pris: 750 kr for dette kurset, 1200 kr for begge kursene på åpent nivå. 2100 kr for begge kursene og repetisjon av nybegynnerkurset.
Kursbeskrivelse: Kommer...
Singel: Mangler du partner? Meld deg på! Vi hjelper deg dersom vi kan. Det pleier å være relativt jevnt fordelt mellom damer og menn på Åpent nivå, så det er ikke umulig å få partner. Likevel, vi anbefaler at du spør tangovenner som du har truffet på kurs og på sosial dans. Det er en trygghet for deg at du vet hvem du får som partner, og kanskje det dessuten er noen som har lyst til å øve sammen med deg etterpå. Bruk vårt ordinære påmeldingsskjema for å stille deg på venteliste.
Kjøpsvilkår: Det viktigste er at vi har to ukers avbestillingsfrist. Les mer her: Det finstilte

11-12/5, 2024
To kurs for viderekomne/erfarne

11/5, 2024: Tema kommer...

Tid: Lørdag 15.00-19.00
Dansegulvet står åpent kl. 14.00-15.00 for egenøving. Velkommen!
Sted: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, Oslo. Klikk for veibeskrivelse.
Pris: 750 kr for dette kurset, 1200 kr for begge kursene på åpent nivå. 2100 kr for begge kursene og repetisjon av nybegynnerkurset.
Kursbeskrivelse: Kursbeskrivelse kommer...
Singel: Mangler du partner? Meld deg på! Vi hjelper deg dersom vi kan. Det pleier å være relativt jevnt fordelt mellom damer og menn på Åpent nivå, så det er ikke umulig å få partner. Likevel, vi anbefaler at du spør tangovenner som du har truffet på kurs og på sosial dans. Det er en trygghet for deg at du vet hvem du får som partner, og kanskje det dessuten er noen som har lyst til å øve sammen med deg etterpå. Bruk vårt ordinære påmeldingsskjema for å stille deg på venteliste.
Kjøpsvilkår: Det viktigste er at vi har to ukers avbestillingsfrist. Les mer her: Det finstilte

12/5, 2024: Tema kommer...

Tid: Søndag 16.00-20.00
Dansegulvet står åpent kl. 15.00-16.00 for egenøving. Velkommen!
Sted: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, Oslo. Klikk for veibeskrivelse.
Pris: 750 kr for dette kurset, 1200 kr for begge kursene på åpent nivå. 2100 kr for begge kursene og repetisjon av nybegynnerkurset.
Kursbeskrivelse: Kommer...
Singel: Mangler du partner? Meld deg på! Vi hjelper deg dersom vi kan. Det pleier å være relativt jevnt fordelt mellom damer og menn på Åpent nivå, så det er ikke umulig å få partner. Likevel, vi anbefaler at du spør tangovenner som du har truffet på kurs og på sosial dans. Det er en trygghet for deg at du vet hvem du får som partner, og kanskje det dessuten er noen som har lyst til å øve sammen med deg etterpå. Bruk vårt ordinære påmeldingsskjema for å stille deg på venteliste.
Kjøpsvilkår: Det viktigste er at vi har to ukers avbestillingsfrist. Les mer her: Det finstilte

Vanlige spørsmål

Du bør kunne en flytende ocho, og du bør vite hvilket ben du står på, dvs. du tar ikke «ufrivillige» vektskifter. Du bør også kunne lytte litt til musikken og ha noe annet repertoar under huden (en sacada, et kryss eller noe annet).

Ja, det kan du. Men, om du syntes at det var vanskelig på nybegynnernivå anbefaler vi at du går et nytt nybegynnerkurs. Se ellers kravspesifikasjonen over.

Ja, hvis du har tatt nybegynnerkurs tidligere. Ellers må vi i utgangspunktet si nei. Du bør ha integrert det grunnleggende repertoaret vi underviser, og med mindre du er en helt genial bevegelseskunstner vil du trenge den andre dagen på nybegynnerkurset før du går videre. Likevel, hvis du virkelig ønsker dette så vil vi ikke stoppe deg. Mest sannsynlig betyr det at du vil slite. Vi prøver å gå rundt for å hjelpe danserne så mye vi kan, men vi kan ikke gi deg/dere mer hjelp enn vi gir de andre.

Vi gir øvelser som er utfordrende for dansere på alle nivåer. Vi begynner enkelt og grunnleggende, og som erfaren danser vil du være i stand til å se forbi trinnene og heller arbeide med flyt, dynamikk og kontakt i repertoaret. Dessuten vil vi alltid gå fra de enkle prinsippene (som alle kan følge) til å vise hvordan vi kan bruke det i mer avansert repertoar. Vi har til gode å høre at en danser ikke er blitt tilstrekkelig utfordret hos oss. Er du likevel usikker håper vi at du tar sjansen på å bli med, og vi lover pengene tilbake hvis du ikke blir fornøyd.

Ja, det må du. Selv om du sikkert plukker opp ting raskt er det ikke mulig å følge med på åpent nivå. Du vil mangle en forståelse av grunnrepertoaret, vår måte å tenke tangoteknikk og kommunikasjon.

Når dette er sagt: Vi har hatt mange profesjonelle dansere hos oss på nybegynnerkurs, og vi har fått god tilbakemelding på nybegynnerkurset fra dem. Vi underviser på et høyt nivå, sånn at du får mye å utfordre deg med, selv om du har mye danseerfaring fra tidligere. Dermed håper vi at du ønsker å bli med på vårt nybegynnerkurs.

Til sist: Dersom dere er et par og insisterer på å bli med på åpent nivå er dere hjertelig velkommen! Vi vil ikke tilpasse undervisningen til dere, så det blir vanskelig å følge med, men kanskje det går. Dere vil få hjelp fra oss, men ikke mer hjelp enn andre.

Dansere som har tatt kurs for noen år siden spør ofte om hvilket nivå de skal gå på. For å gå på Åpent nivå bør du kunne dette:

flytende ocho, noe annet repertoar (for eksempel en sacada eller et kryss), bevissthet på å unngå ufrivillige vektskifter og overskudd til å lytte litt til musikken.

Husker du dette uten større påminnelser er det grønt lys for Åpent nivå! Men, trenger du oppfrisking for å huske, bør du tilbake på nybegynnerkurs.

Men, sier mange: Jeg tar sikkert opp det raskt, så jeg tror likevel at Åpent nivå passer best for meg. Dersom du har egen partner er det helt ok å bli med på Åpent nivå, men dersom vi skal sette deg sammen med noen blir det vanskelig. Alle vil jo danse på et nivå der de blir utfordret, så det blir ikke rettferdig mot din partner/partnere å være den som skal løfte deg opp og hjelpe deg til å huske.

Til sist, og dette er kanskje det aller viktigste: våre nybegynnerkurs er tette på informasjon, vi gir deg supre øvelser og vi presenterer et fundament og en forståelse for tango som du kan bygge en avansert teknikk fra. Mange som har danset i lang tid har fått aha-opplevelser på våre nybegynnerkurs, og vi tror at du også kan få det.