Sjekk også ut våre tidligere workshops (et seminar varer en eller flere dager, en workshop i 60-120 minutter)!
Se hvordan vi har lagt opp helger som gjestlærere i:

Sjekk også vårt kurs for musikere


8/9-8/9, 2018: Boleos

Oslo

Som alltid når vi underviser begynner vi med grunnleggende prinsipper. Vi dekonstruerer boleos slik at vi forstår de minste bestanddelene de er bygd opp av. Veien til en god forståelse av boleos går gjennom bl.a. en ren gåteknikk, arbeid med abrazoen, bevissthet om det vi kaller kontaktpunkt og en forståelse av kroppen som spiral. Gjennom å arbeide med disse elementene vil du bli en mer komplett tangodanser og kunne leke med langt mer mangesidig repertoar enn bare boleos. Gjennom å skjønne strukturene vil du ikke trenge framtidige kurs som gir deg utallige kombinasjoner av det aktuelle repertoaret, men du vil bli en kritisk danser som selv kan finne ut av hvordan du utfører boleos i alle mulige former. Til avanserte dansere lover vi både utfordringer i repertoar og en ny forståelse for grunnleggende prinsipper, og til ferske dansere lover vi at din grunnteknikk vil bli radikalt bedret samtidig som vi avdramatiserer noen av tangoens mest dramatiske elementer. Boleos er enkelt og gøy!


19/1-20/1, 2019: Sacadas – repertoarekspansjon, retningsforståelse og disassosiasjon

Oslo

Omtrent en halvtime inn i våre nybegynnerkurs får deltagerne høre at de kan alle trinn som finnes i tango. De ser som oftest med noe skepsis på oss, men det er helt sant. Likevel kan vi variere repertoaret uendelig mye, noe sacadas er et strålende eksempel på. Sacadas består av de tre trinnene i tango (framover, bakover eller til siden), og blir variert gjennom at vi har forskjellige relasjoner til hverandre. Når vi begynner å danse tango går vi parallelt med hverandre, men med sacadas går vi i forskjellige retninger. Likevel, det er samme enkle grunntrinn vi går.

I dette kurset går vi i dybden på noen sacadas, og vi lærer oss prinsippene for å finne ut av alle sacadas som overhodet er mulig å danse. Som alltid begynner vi med grunnteknikken, og her handler det om å kunne gå kraftfulle trinn uten å la seg lure av at partner går i en annen retning. Dette krever at vi jobber med omfavnelsesteknikken. Videre kommer vi i rare vinkler i relasjon til hverandre, og det krever ikke bare mye fra omfavnelsesteknikken, men også at vi lærer å disassosiere og snu brystet i partners retning. I det vi behersker dette blir ikke bare sacadas gøy men vi kan sette i gang store energier gjennom våre kontrabevegelser.


16/2-17/2, 2019: Fra hiphop via jazz og Chopin og tilbake til klassisk tango

Oslo

Den aller viktigste grunnen til at vi setter opp et seminar som dette er at selve temaet er gøy. Vi elsker å danse til annen musikk enn tango, så lenge den snakker til våre hjerter og kropper. Annen musikk får oss til å oppdage bevegelser vi ikke visste var mulige, og dersom vi har en unik flyt og et spesielt uttrykk kommer mye av dette av at vi har danset mye til annen musikk enn den klassiske tangomusikken. En god del av repertoaret vårt er også hentet fra andre danser. I vår øving kan vi gjøre ting som overhodet ikke hører hjemme i tango, og dette repertoaret holder vi utenfor vår «vanlige» tangodans. Hvis vi ikke får til å oversette det til de vanlige tangokonvensjonene gir vi slipp på repertoaret.

I dette seminaret jobber vi både med å finne nye uttrykk og nytt repertoar. Vi prøver kanskje noen få moves som ikke hører hjemme i tango, men hele tiden er poenget å oversette bevegelsene til en enkel og sunn tangoteknikk.

Det kan handle om å danse den klassiske ballettens lange linjer for deretter å finne den i rolige låter av Pugliese eller Piazzolla. Vi kan også gjøre ballettpiruetter i tango, og de er faktisk like enkle som de er gøy å danse. Eller hva med alt det kule som kan skje i swing eller salsa når danserne ikke holder i hverandre med begge hendene? På tangospråket heter det «soltadas» når vi slipper hverandre. Kanskje en hardtslående hiphop-låt kan få oss til å kjenne gulvet bedre? Kanskje Dave Brubecks Take Five, som jo går i femtakt, kan lære oss noe om rytme og energi? Ellers jobber vi gjerne med kontraster, som at hoftevrikkingene i salsa er ubrukelige i tango eller at wienervalsens «gupping» opp og ned ødelegger en sunn og elegant caminada (gange). Her spør vi fra et teknisk perspektiv hva det er vi gjør for å ha samme mykhet i tango som i salsa eller for å ha samme eleganse som i wienervalsen. Men vi spør også om det ikke likevel er mulig å bruke hoftevrikkinger og gupping i tango uten å ødelegge den klassiske tangoteknikken.

Oi, dette ble mye. Vi lover å begrense oss, men vi ønsket samtidig med denne teksten å åpne opp for å si litt om hva vi kan lære av å danse til annen musikk. Vi tror seminaret kan gjøre deg til en mer leken og friere danser, og vi tror også din teknikk vil få et løft av dette seminaret. Vi håper inderlig at du blir med på noe av det mest gøyale vi har gjort på et tangogulv.


6/4-7/4, 2019: Grunnelementer i tango (FULLT!) – spesielt for deg som er fersk

Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, Oslo. Klikk for veibeskrivelse.

Dette kurset er for deg som er fersk i tango og som fremdeles mangler de grunnleggende figurene i repertoaret. På kurset går vi gjennom det vi rekker av:

 • Halvgiros/giros
 • Kryss
 • Ulike innganger i ocho
 • Viderekommen pivotteknikk
 • Retningsendringer/alterasjoner
 • Gyngesteg i caminada og ocho
 • Noen enkle sacadas
 • Øvingsteknikk individuelt og i par

Som alltid gjør vi grunnleggende øvelser sånn at du får inn teknikkene i kroppen og slik at du får verktøyene du trenger for å utvikle deg på egen hånd. Deretter prøver vi repertoaret sammen i praksis.

Du som har flere tangokilometere i bena kan også nyte godt av dette kurset. Vi lover å forklare teknikkene så pass grundig at du vil få mulighet til å gå dypere. Er du usikker på om kurset er for deg syns vi at du skal bli med, og om du ikke blir utfordret får du pengene tilbake.


10/10-11/10, 2020: Et avansert grunnkurs

Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, Oslo. Klikk for veibeskrivelse.Lek med roller

Vi bytter roller og leker med bevegelsene. Noen ganger blir menn følgere og kvinner førere. Noen ganger danser vi med dansere av samme kjønn. Dette seminaret er for deg som ennå ikke har prøvd «den andre siden», eller for deg som er aktiv queer-tangodanser, eller for deg som er en erfaren tangodanser og ønsker å gå dypere inn i kommunikasjon og teknikk.
Den viktigste grunnen til at vi lager dette kurset er fordi det er gøy. Men vi ønsker også å gi dere noe mer enn et «rollebyttekurs». Vi mener at mange legger for stor vekt på føring og følging, altså at det er noen ting som menn gjør og andre ting som kvinner gjør. Vi mener at det viktigste i dansen er bevegelse, timing og flyt, og dette er det samme uansett hvilken rolle du har i dansen. Føreren leder primært gjennom å bevege seg heller enn å gjøre noe bestemt med omfavnelsen, og følgeren skal ikke gi motstand eller gjøre noe annet med omfavnelsen. Følgerens oppgave i dansen er å uttrykke gjennom bevegelse.
Får vi dette inn i ryggmargen er det enkelt å danse begge rollene, og det resulterer i en uttrykksfull dans der det er enkelt å kommunisere. Selv om vi primært ønsker å danse vår vante og kanskje tradisjonelle rolle tror vi at dette kurset kan berike din forståelse av dans og ikke minst av kommunikasjon. Men den viktigste grunnen til at vi lager kurset er altså at det er gøy.
PS. Vi liker egentlig ikke å snakke om «førere» og «følgere» fordi dette skaper en hierarkisk forskjell mellom danserne, og vi mener at det er en dårlig måte å beskrive det aktive ved kvinnens tradisjonelle rolle (noe som har ført til at hennes bevegelsesfrihet i dansen er blitt undertrykket) og det lyttende ved mannens tradisjonelle rolle. Fordi vi mangler bedre begreper har vi valgt å bruke begrepene «menn/mann» og «kvinner/kvinne» istedenfor «førere» og «følgere». Dette er ikke ideelt, men vi kommer i alle fall unna det hierarkiske og tekniske problemet.
PPS. Vi syns at vårt samfunn er altfor heteronormativt, og vi håper å bidra til at vi kan møtes mer som mennesker enn som kjønn. I tangoen er vi alle dansere, uansett om du kaller deg hun, han, hen, queer, om du er ikke-binær, cis eller transe.

Oslo 3-4/11, 2018

Dans Puglieses musikk

Puglieses musikk er den musikalsk mest avanserte og estetisk dyploddende dansemusikken vi har i tango. Å få til å tegne musikken i bevegelse gir en himmelsk følelse, men det er vanskelig å få til de hardtslående rytmene, de lyriske meditasjonene og ikke minst alle temposkiftene.
Vi har alltid elsket Puglieses musikk, og i løpet av sommeren har vi danset titalls timer nettopp til hans tangoer. Disse erfaringene ønsker vi å lage kurs av. Vi kommer til å formidle noen generelle ferdigheter du trenger, som flyt, uttrykk av sterke rytmer og å variere intensiteten i uttrykket. For å gjøre dette så konkret som mulig vil vi dele en lang rekke små repertoarelementer som vi synes er passende i Puglieses musikk. Vi identifiserer også typiske trekk ved hans musikk, og vi kommer til å foreslå bestemte figurer som passer til disse uttrykkene i musikken.
Vi ser ikke på milongaer av Pugliese, men konsentrerer oss om tango og danser litt vals også.

Oslo 1-2/9, 2018

Uttrykkets anatomi

Uttrykk handler om bevegelsens indre kvaliteter. Det handler ikke bare om hvilken rytme vi velger å danse, men om hvordan vi former rytmen. Vi jobber selvfølgelig med rytmikk, men enda mer med flyt og staccato, med å gå i dybden på hva frasering, avfrasering, opptakt, musikalsk retorikk og mye annet betyr. Høres dette ut som gresk? Slapp av! Vi avkoder det slik at alle klarer å danse de grunnleggende uttrykkene, nettopp fordi uttrykk kan avkodes. Vi vil jobbe med de bestemte ferdighetene vi må ha for å kunne danse med et bredt spekter av uttrykk. Det handler blant annet om hvordan vi bruker gulvet, hvor høyt vi tenker at vi har vårt senter, den rytmiske dynamikken vi bruker mellom trinnene og hvor mye vi bøyer i knærne. Behersker vi dette vil vi ikke bare ha forutsetninger til å radikalt utvide vårt uttrykksrepertoar, men vi vil også bli langt bedre sosiale dansere som kan koble oss på enhver annen dansers uttrykk.
Noe annet vesentlig vi fokuserer på er kvinnens frihet og uttrykk. Det snakkes mye om dette, men i praksis blir kvinner altfor ofte lydige følgere av menn, og særlig ille er dette når menn skal begynne å forklare hva kvinner burde gjøre. Vi legger til rette for en innstilling til dansen der kvinner i stor utstrekning er med på å forme uttrykket. Ja, de er faktisk den sentrale i paret som skaper dansens uttrykk. For å få dette til må vi jobbe med hvordan menn både lytter dypt til kvinner og hvordan menn også skaper bevegelse i dansen. Mye av «forklaringene» menn kommer med til kvinner er helt unødvendige, fordi mennene selv ikke behersker balansen mellom å bevege seg dynamisk og frimodig samtidig som de lytter til hennes forutsetninger og uttrykk.
Vi kommer til å jobbe med flere små og enkle figurer som vi bruker for å skape forskjellig uttrykk. Dette er ikke et repertoarseminar, men vi tror det vil se ut som om ditt repertoar blir kraftig utvidet fordi du får verktøy til å variere ditt uttrykk på nye måte.

Oslo 2-3/6, 2018

Vektskifter, kryss, linjer og punkter

Det unike med Tangotangos pedagogikk er hvordan vi på en lettfattelig måte kan forklare og gi øvelser for å kombinere tekniske grunnprinsipper og kommunikasjonsteknikker med hvordan vi bygger stort sett alt repertoar i dansen. I dette kurset tar vi for oss tilsynelatende enkle elementer som vektskifter og kryss. Vi opplever gang på gang at det brukes altfor mye makt for å utføre disse trinnene, i tillegg til at de ofte har blitt til standardiserte enten-eller-figurer. Gjennom å gå til bunns i grunnteknikkene som kreves for å utføre eksempelvis raske vektskifter i caminada (gange) setter vi fingeren på ferdigheter som gjør at selv det aller enkleste i tangoen, som du trodde at du allerede behersket, vil gå enda enklere og det vil føles enda mer behagelig. Med dette kurset vil vi også bidra til å radikalt øke ditt repertoar. Vi kan legge inn vektskifter og kryss stort sett hvor som helst i dansen. Kan vi dessuten føle og bruke den dynamiske kraften som springer som en konsekvens av balanse- og retningsforandringene åpner vi opp for en helt ny kreativitet på dansegulvet. Seminaret vil også grundig ta for seg kryssets anatomi. Vi mener at krysset blir undervist både for tidlig og ofte feilaktig. Vi rydder opp i noen myter om hvordan krysset fungerer. Er du allerede nå nysgjerrig på hva vi mener kan du lese denne artikkelen: http://www.tangotango.no/2012/08/the-role-of-disassociation-in-the-cross/  Likevel gir den ikke helt mening med mindre du kommer på kurset med oss slik at vi kan vise deg hvordan det fungerer. Vi gleder oss virkelig til å knytte sammen alle løse tråder som vi har nevnt i kursbeskrivelsen. De henger tett og ukomplisert sammen, og vi gleder oss til å leke med dette sammen med deg!

Oslo 13-14/1, 2018

Våre yndlingsfigurer

Vi deler ting vi elsker å gjøre i tango. Mye blir enkelt. Noe blir hyperavansert. Alt vi leker med vil vi bruke til å utvide din forståelse for dansens tekniske og musikalske uttrykk.

Oslo 10-11/12, 2017

Teknisk bootcamp

 • Kursbeskrivelse: I løpet av våre år som tangodansere har vi plukket opp og skapt en rekke øvelser som sammenfatter tangoens viktigste teknikker. Disse bygger på noen få enkle prinsipper, men øvelsene har likevel en dybde i seg som gjør at du egentlig aldri blir ferdig med dem. Hvis du praktiserer disse øvelsene har du gode forutsetninger til å bli en avansert tangodanser i løpet av kort tid.
  Det seks timer lange kurset gjennomgår systematisk disse øvelsene, og etter kurset skal du ha konkrete verktøy å bruke for å øve både på de fleste repertoarelementene i tango og dynamisk musikalitet.
  Individuelt arbeid
  Mye av arbeidet skjer individuelt. Vi pleier litt humoristisk å si at «kommunikasjon er oppskrytt i tango». Det vi mener er at vi blir så opptatt av hvordan eksempelvis en boleo skal kommuniseres at vi glemmer at vi først må ha boleoen i kroppen. Vi må faktisk lære oss «ordene» vi skal kommunisere før vi kan ha en behagelig dialog. Dette kurset lærer deg en sunn teknikk som gjør at vi plutselig kan «kommunisere» bedre fordi vi får en dypere forståelse av grunnteknikken som skal kommuniseres.
  Du trenger ikke partner
  Vi vil prøve teknikkene sammen med andre, men dette er først etter at vi har gjort et grundig individuelt arbeid. Hovedparten av arbeidet blir dermed gjort individuelt. Derfor tenker vi at vi setter sammen par på kurset og at du ikke trenger å komme med partner. Har du partner som du kommer med skal du selvfølgelig få lov til å gjøre parøvelsene også med han eller henne.
  Mer om opplegget
  Vi tenker det litt som ballettdanseres daglige trening. Selv etter mange års trening gjør de de samme pliéer og posisjoner, tendus, battemant frappéer og arabesker. Bootcampen tar for seg å forklare hvilke disse begrepene er for en tangodanser. Men vi legger enda mer vekt på å gjøre enn å forklare. Dermed tenker vi at selve kurset gir deg en unik øvingserfaring som løfter din teknikk. Vi ønsker også å gi deg en lang rekke øvelser du kan bruke på egen hånd i mange år etter kurset.
  Om nivå
  Øvelsene er ikke nivåspesifikke. Vi bruker dem både i vår daglige trening og i våre nybegynnerkurs. Du vil få ulikt ut av øvelsene avhengig av din tidligere erfaring. Er du fersk vil du kunne følge med på de fleste øvelsene. Er du en avansert danser kan du gå i dybden av utførelsen.

Oslo 11-12/11, 2017

Musikalsk struktur i praksis

 • Kursbeskrivelse: Kurset gjennomgår grunnleggende musikalske strukturer. Ikke minst vil vi arbeide på selve uttrykket av strukturene. Selv om vi snakker musikkteori vil alt vi snakker om bli oversatt til dans. Alle våre kurs passer for dansere på forskjellige nivå, og det gjelder spesielt dette kurset. Hvis du er en erfaren danser som mener at du kan din musikkteori vil du kunne utvide ditt uttrykksrepertoar. Du kan nemlig arbeide direkte med å uttrykke musikkens strukturer i energi og uttrykk (se anbefalingene fra noen musikere lenger ned). Er du fersk i tangoen får du prøve deg på mange forskjellige måter å danse. Uansett hvilket nivå du er på vil dette kurset gi deg verktøy for å analysere all tangomusikk og å tenke nytt i forhold til hvordan du skaper og varierer uttrykk.
  Det teoretiske
  Vi jobber på flere forskjellige plan. Vi vil forklare musikkens form gjennom å snakke om (og danse) hva en takt er. Hvordan blir takter satt sammen til fraser? Hvordan relaterer frasene til hverandre for å skape forskjellige uttrykk, og hvordan settes fraser sammen til deler av musikken, og hvordan bygger disse delene en hel sangs struktur? Tangomusikkens strukturer er (i teorien) enkle, og det er stort sett samme former som går igjen i alle låter. Du vil få verktøy til å kunne lage en analyse gjennom å bare lytte til en låt flere ganger, og med tilstrekkelig mye erfaring av å bruke analyseverktøyene vil du kunne uttrykke dette spontant i dansen også, selv der du kanskje hører en låt for første gang. Du vil lettere kunne forutsi når det kommer et nytt uttrykk i en sang, du skjønner bedre hvor i låten du er, du blir bedre på å forstå presis når en låt slutter, du kan vite hvor mange takter det er igjen til en ny del begynner eller låten slutter, og ikke minst får du verktøy for å uttrykke alt dette på forskjellige måter.
  Uttrykk og retorikk
  Minst like viktig er at vi jobber direkte på musikkens uttrykk. Det handler om å kunne ta tak i selve uttrykksverdiene til takter, toner og fraser. Det handler om å se hvordan uttrykkselement i musikken relaterer til hverandre eksempelvis som fortsettelse eller som kontrast. Med musikkteoretiske termer snakker vi her om å uttrykke musikkens retorikk.
  Vi jobber også med musikkens overgripende uttrykk og ser hvordan vi kan gå i dybden av dette og deretter variere det.
  Dessuten jobber vi på å lytte til forskjellige instrumenter og til hva vi kan kalle musikkens tekstur. Det kan jo være flere forskjellige uttrykk som står på spill i en låt samtidig.
  Rytmikk
  En siste teoretisk ting vi jobber med er å analysere musikken på et mikroplan. Vi går ned på små deler av musikkens form og ser på hva de enkelte taktslagene består i. Du vil dermed få verktøy til å forstå hvordan eksempelvis milonga-rytmen er konstruert og du kan gå dypere i de grunnleggende rytmene som de forskjellige tangolåtene jobber med.
  Avsluttende skryt!
  Til sist vil vi skryte litt og si at vi tror at vi er usedvanlig egnet til å undervise dette kurset. Magnus har to hovedfag i musikk (teori og som pianist), og i sin videre forskning etter doktorgraden jobbet han bl.a. med rytmikk og tango. Det er disse prinsippene vi har brukt for å utvikle får egen dans i et tiår. Vi får generelt ganske mye skryt om våre kurs, men her er noe konkret om hva musikere har sagt om oss og hvordan vi formidler musikalitet. Dirigenten og pianisten Magnus Loddgard sier:
  «Helgekurset med Anne Marit og Magnus er noe av det mest inspirerende jeg har vært med på. Det jeg i løpet av tre dager lærte om argentinsk tango gjorde meg også til en bedre dirigent og kammermusiker.»
  Og pianisten Ellen Ugelvik, som ikke er så aktiv som tangodanser lenger, men som i sin tid danset i omtrent ti år, sa:
  «Magnus er den eneste instruktøren jeg har arbeidet med som virkelig kan musisere, og som vet hvordan denne kvaliteten kan anvendes for å gjøre tango vanvittig mye mer spennende! En musikers erfaring gjennom f.eks. utøving av kammermusikk og improvisasjon er og bør være et stort fortrinn i dansen, og det er utrolig inspirerende når noen virkelig har kunnskap nok til å fokusere på dette. Jeg liker måten han kan bruke lyd fremfor ord på i sin instruksjon, og hvordan han fremmer økt bevissthet i dansen gjennom forhold jeg kjenner fra spillet mitt; følsomhet og aktivitet i fingertuppene, kroppen og i pusten, samt frihet og tilstedeværelse i det som klinger.»
  Les gjerne hva noen andre elever sier om oss. Mye av dette er relatert til vår måte å formidle musikalitet: https://www.tangotango.no/kurs/elevstemmer/

Oslo 9-10/9, 2017

Abrazo fra milonguero til Nuevo

Hva er felles for alle omfavnelser, uansett om de er åpne eller nære? Hvordan beveger vi oss fritt selv i den tetteste dansen? Hvordan bruker vi omfavnelsen til å skape bevegelsesdynamikk i hele kroppen? Hvordan slapper vi av samtidig som vi har aktive armer? Hvordan kan omfavnelsen være like levende som resten av kroppen? Og hvordan sørger vi for å kunne kommunisere alt uttrykk vi har i dansen på en behagelig måte?
Vi jobber med grunnleggende teknikker som gjør all dans enklere, mer levende og kommunikasjonen tydeligere. Vi jobber også med avanserte dynamiske prinsipper for å skape kraft gjennom omfavnelsen. Vi jobber med å inspirere menn til å føre gjennom bevegelse, og kvinner til å holde i mannen, kjenne og uttrykke. Det siste er forutsetningen for å skape den dynamiske og levende dansen som karakteriserer de store danserne. Vi bruker også tid til å forstå de grunnleggende prinsippene som er felles for all dans, slik at du skal kunne danse godt med hvem som helst i hvilken som helst stil.

Oslo 28-29/1, 2017

Milonga: Noen elementer og verktøy

Vi gjennomgår noen grunnleggende kroppsferdigheter som du trenger for å danse en behagelig og enkel milonga. Kroppens spiralbevegelse står helt sentralt her.
Vi vil også dekonstruere rytmen i milonga. Dansen går i to-takt med en grunnleggende rytme, og du vil få en teoretisk forståelse for denne slik at du etter hvert kan finne ut av utallige rytmiske variasjoner. Som alltid når vi jobber med rytme handler det primært om å lære seg å beherske energier. De er på ingen måte noe abstrakt. Vi viser presis hva du skal gjøre. Får du til dette vil du enkelt kunne øke eller minske på energiene for å skape de rytmene du ønsker.
Videre leker vi med mange spennende små figurer som er både utfordrende og enkle, uansett om du er fersk eller en allerede fabelaktig danser.
Vi satser på å finne en relativ ro i dansen. Altfor mange stresser helt unødvendig i milonga. Vi lærer deg å fylle ut all tid i dansen, noe som pleier å gi ro og trygghet.
Kom og lek milonga med oss! Det pleier å bli riktig gøy! Og for deg som var med oss i våres da vi underviste milonga: Kom likevel fordi vi vil jobbe med helt andre ting nå (og du får pengene tilbake hvis du ikke er fornøyd).

Oslo 3-4/12, 2016
Oslo 28-29/4, 2018

Kryss, kryss og kryss

En hel helg med kryss! Vi dekonstruerer teknikkene du trenger for å utføre et kryss. Dermed kan du få kontroll over hvert element i krysset. Dette gjør at du danser de vanlige kryssene mer flytende, men du kan også reversere krysset i alle dets stadier samt danse det på nye musikalske måter. Ikke minst vil vi i løpet av kurset prøve oss på noen uvanlige kryss. Tingen er at du kan ta et kryss fra ethvert trinn i tangoen, og har du bare en sunn grunnteknikk er det dessuten enkelt å få til. Dette blir en helg der grunnteknikk, musikalitet og repertoarutvidelse står i sentrum.

Oslo 29-30/10, 2016

Barridas og noen ganchos

Det alltid gøy å prøve seg på nytt repertoar, særlig når vi jobber med så enkle prinsipper som i dette kurset. Vi lover at alle vil få til mye nytt (og vi gir alltid pengene tilbake hvis du ikke er fornøyd). Men som dere vet er det sjelden repertoaret som er det som egentlig står i fokus når vi underviser. Grunnen til at vi setter sammen så forskjellige ting som barridas (å «skyve på» partners ben) og ganchos (å «sparke» en «krok» mellom partners bens) er fordi begge forutsetter at vi jobber med grunnleggende og rene trinn, hælsamling, retningsendringer og selvstendig energi fra begge parter. Du kjenner igjen dette helt fra vårt nybegynnerkurs, men her vil vi altså vise hvordan du bruker det på et høyere nivå. Konsekvensene er ikke bare en mer flytende grunnteknikk med mer behagelige steg, men også at vi utvider vårt repertoar. Det er dessuten et mål å forklare de strukturelle prinsippene bak både barridas og ganchos slik at du kan finne alle de barridas og ganchos vi ikke rekker å prøve i løpet av seminaret.

Oslo 1-2/10, 2016

Musikalsk variasjon i giros

Seminaret tar utgangspunkt i «flyt» og «energi» i helt vanlig gåing. Vår kanskje aller sterkeste side som lærere er at vi kan avkode rent teknisk hva det betyr å ha flyt eller energi i trinnene. Vår erfaring tilsier at de aller fleste kan begynne å kjenne på dette i løpet av noen få minutter. Hva som er langt mer vanskelig er å beholde energien gjennom trinnene når repertoaret begynner å involvere pivoter, dynamisk/rytmisk variasjon og retningsendringer. Her ligger imidlertid noen fantastiske muligheter. Hvis vi kan fokusere på å beholde den rytmiske flyten kan vi løse en rekke tekniske problemer – og dessuten vil vi uttrykke musikken mer dynamisk og interessant på veien. Derfra kan vi begynne å skape musikalsk og strukturell variasjon, men det leder også til at vi kommuniserer bedre med forskjellige partnere gjennom giroen og annet repertoar. Vi kan ikke understreke tilstrekkelig at musikalitet og uttrykk er noe som kommer før «teknikk». Jo mer erfarne vi selv har blitt, desto mer har vi sett at våre tekniske utfordringer primært har vært musikalske utfordringer. Seminaret vil også ta for seg hvordan vi skaper energi gjennom kroppen i pivoter, repertoarvarianter, abrazo-teknikk og mye annet.

Oslo 10-11/9, 2016

Milonga

Tenk om det fantes en måte å lytte til milongamusikken som ga deg mer tid. Det gjør det! Den ene halvparten sitter i ørene, og den andre delen er å beherske noen enkle bevegelsesteknikker for å uttrykke lyttingen. Med denne enkle omdreiningen finner du mer ro i dansen, selv der det går som aller raskest. Dette vil også gi deg bedre kommunikasjon med din partner.
Vi skal også jobbe med å bedre presisjonen i trinnene dine samt med hvordan du bruker disassosiasjonen eller det vi pleier å kalle spiralen i kroppen. Å beherske disassosiasjonen er ikke bare en av de viktigste forutsetningene for å gjøre vanlige tangotrinn myke og flytende, men vi bruker teknikken for å kommunisere svært raske trinn. Vi vil selvfølgelig også jobbe litt på repertoarkonstruksjon og prøve oss på spennende repertoarelementer.

Oslo, 7-8/5, 2016

Colgadas og volcadas, om akser, abrazo, mot og tillit

Av repertoarelementer er det ikke noe vi liker følelsen av bedre enn colgadas og volcadas, altså å lene oss mot hverandre eller fra hverandre. Det er som når man som barn holder hverandre hardt og snurrer til man ikke lenger har krefter for å holde seg fast. Husker du øyeblikkene rett før du slapp? Det er både noe meget kraftfullt og vektløst samtidig. Vi gjør noe av dette i tangoen også, men elegant og med kontroll, samtidig som vi arbeider på tillit til hverandre, fysisk og psykisk. Som vanlig forklarer vi prinsippene som gjør at vi kan skape hvilken som helst colgada og volcada. Vi vil imidlertid fokusere mest på de mest grunnleggende colgadas og volcadas som du kan forvente å møte på et sosialt dansegulv. Ellers er det slik at hvis vi skal ut av akse er det jo smart å vite og kjenne hva ”i akse” er. Kurset vil dermed fokusere på så helt grunnleggende ting som å stå, å gå, og å vite når du er i balanse, slik at vi kan komme ut av balanse når og slik vi selv ønsker. Dette blir gøy!

Oslo, 21-22/10, 2017
Oslo, 19-20/3, 2016

Vals

Vals+flyt=SANT, og er det noe vi kan er det å undervise flyt – og musikalitet for den saks skyld. I dette kurset avkoder vi flytens anatomi gjennom noen enkle øvelser. Vi bruker disse for å skape en vakker, behagelig, ekspansiv og flytende vals. Vi ser også på rytmiske variasjoner i valsen, men vi velger å se på disse fra et bevegelsesenergiperspektiv, hvilket er en fancy måte å si at vi skaper rytmiske variasjoner gjennom å variere flytens intensitet. Hvis du behersker det siste behersker du tangoens grunnteknikk på et høyt nivå, og det kommer ikke bare til gode i vals men i all dans.
Så går vi selvfølgelig også igjennom en del spennende repertoar vi kan bruke i valsen, og vi ser hvordan vi kan tilpasse det enkle og kjente standardrepertoaret til valsens unike former. Vi ser på forskjellige typer vals, slik at vi kan gi forskjellige uttrykk til Puglieses langsomme inderlighet eller Canaros mer ekstroverte fremdrift.
Selv om vi leker med forskjellig repertoar og ulike valser er vårt mål at du skal kunne gjøre din partner mo i knærne av ett eneste trinn fordi det føles så vakkert, inderlig og musikalsk gjennom den fabelaktige flyten du lærer.

Undervist i Oslo 13-14/2, 2016, 1-2/4, 2017

Alterasjoner og barridas

En alterasjon, å endre retning, er en praktisk ferdighet å ha på et trangt dansegulv. Det er også en mulighet til å leke med uventede retninger og å skape nytt repertoar. Vi kan gjøre alterasjoner fra et punkt med føttene samlet eller et sted i midten av et trinn, slik at vi endrer retning med strake ben. Effektene er svært forskjellig. For å kunne beherske forskjellene på en enkel måte trenger vi å gå i dybden på vår grunnteknikk slik at vi bedre kjenner avstanden og bevegelsen fra balansepunkt (føttene samlet) gjennom trinnet og til neste balansepunkt. Dermed gir kurset også en dypere forståelse for vår helt enkle gåteknikk, selv om selve gåteknikken ikke er fokuset på dette kurset.
Det er naturlig å kombinere arbeidet med alterasjoner med å gjøre barridas, dvs. at vi den ene ”skyver” den andres fot på gulvet. Som oftest er fotkontakten en illusjon i så måte at selve barridaen egentlig er en alterasjon. Hvis vi skjønner alterasjonsteknikkene får vi raskt en rekke barridas på repertoaret. Vi prøver oss også på noen barridas som er strukturert annerledes, der vi faktisk må bruke fotkraft eller andre prinsipper enn alterasjonsprinsippene.Kom, kom på kurset! Dette blir en gøy kombinasjon av kult repertoar som er enkelt å utføre, vi prøver oss på noen spektakulære trinn, og vi får en forståelse for de prinsippene som repertoaret er basert på.

Oslo 29-30/9, 2018
Oslo 16-17/1, 2016

boleo i tango

Aj, så stivt det kan bli når vi står i studio for å gjøre en boleo. Boleo kommer fra spanskens bolear, og det betyr å kaste. Det er både damens eller mannens ben som kan bli kastet, og det skjer som en konsekvens av at en energi blir avbrutt og blir gitt en ny retning.

Med beina over bakken – boleos

Som alltid når vi underviser begynner vi med grunnleggende prinsipper. Vi dekonstruerer boleos slik at vi forstår de minste bestanddelene de er bygd opp av. Veien til en god forståelse av boleos går gjennom bl.a. en ren gåteknikk, arbeid med abrazoen, bevissthet om det vi kaller kontaktpunkt og en forståelse av kroppen som spiral. Gjennom å arbeide med disse elementene vil du bli en mer komplett tangodanser og kunne leke med langt mer mangesidig repertoar enn bare boleos. Gjennom å skjønne strukturene vil du ikke trenge framtidige kurs som gir deg utallige kombinasjoner av det aktuelle repertoaret, men du vil bli en kritisk danser som selv kan finne ut av hvordan du utfører boleos i alle mulige former. Til avanserte dansere lover vi både utfordringer i repertoar og en ny forståelse for grunnleggende prinsipper, og til ferske dansere lover vi at din grunnteknikk vil bli radikalt bedret samtidig som vi avdramatiserer noen av tangoens mest dramatiske elementer. Boleos er enkelt og gøy!

Oslo, 5-6/12, 2015
Oslo, 25-26/2, 2017

Tango Nuevo

Vi pleier å si at tango nuevo handler om to ting. Det ene er en utvidelse av repertoaret, og det andre er at man går fra å danse parallelt til å få en dynamisk relasjon mellom danserne i omfavnelsen. Disse to henger sammen. Gjennom den dynamiske omfavnelsen skaper vi energier som gir oss forutsetninger for å utføre tidligere ukjent repertoar, og selv det enkle og kjente repertoaret vil framstå som mer dynamisk og elegant hvis vi bruker disse teknikkene.

tango nuevo i sne

I Tango Nuevo er alt mulig. Selv om vi ikke prøver oss på dette ”repertoarelementet” viser det til hvordan vi jobber med å dele balanse. Vi håper og tror også at det sier noe om hvor lekent kurset vil bli.

Det er også viktig å påpeke at tango nuevo ikke er en annen greie enn vanlig tango. Vi snakket om dette med en av verdens mest konservative dansere, Javier Rodriguez, som sa: ”Det finnes mange stiler, men kun en religion: Tango.” Vi mener at det ikke er mulig å danse slik man gjorde i gamle dager lenger, fordi vi har kunnskapen om nuevo-teknikkene, og disse kan brukes ypperlig i en mer konservativ dans.
I dette kurset leker vi med hva vi mener er kjernen i nuevo-omfavnelsen. Det handler om å konstant gå inn og ut av akse, om å lene seg litt mot hverandre eller litt fra hverandre. Med dette som utgangspunkt prøver vi oss på alt fra å gi et mer spenstig uttrykk til dansen vi allerede behersker, til colgadas/volcadas og en del unikt og spenstig nuevo-repertoar.

Oslo 5-6/11, 2015
Oslo 10-11/8, 2017

Når kvinner tar ledelse

Kurset ble undervist av Anne Marit sammen med Annabel Guaita

Førerkurs for kvinner.
Les mer her: https://www.tangotango.no/kurs/kvinnehelg-2015/
Oslo 30/10-1/11, 2015

sacada tango på operataket i oslo

Sacada kommer fra spanskens sacar, som betyr å ta ut. I tango betyr det at vi tar over plassen der vår partner nettopp sto (det kan gå begge veier). Det kan se ut som om man ”tar ut”, som om man sparker vekk partnerens ben. Derav navnet. Dette er imidlertid en illusjon. Vi sparker aldri hverandre.

Sacadas og repertoarekspansjon

Omtrent en halvtime inn i våre nybegynnerkurs får deltagerne høre at de kan alle trinn som finnes i tango. De ser som oftest med noe skepsis på oss, men det er helt sant. Likevel kan vi variere repertoaret uendelig mye, noe sacadas er et strålende eksempel på. Sacadas består av de tre trinnene i tango (framover, bakover eller til siden), men vi har forskjellige relasjoner til hverandre. Når vi begynner å danse tango går vi parallelt med hverandre, men med sacadas går vi i forskjellige retninger. Likevel, det er samme enkle grunntrinn vi går.

I dette kurset går vi i dybden på noen sacadas, og vi lærer oss prinsippene for å finne ut av alle sacadas som overhodet er mulig å danse. Som alltid begynner vi med grunnteknikken, og her handler det om å kunne gå kraftfulle trinn uten å la seg lure av at partner går i en annen retning. Dette krever at vi jobber med omfavnelsesteknikken. Videre kommer vi i rare vinkler i relasjon til hverandre, og det krever ikke bare mye fra omfavnelsesteknikken, men også at vi lærer å disassosiere og snu brystet i partners retning. I det vi behersker dette blir ikke bare sacadas gøy men vi kan sette i gang store energier gjennom våre kontrabevegelser.

17-18/10, 2015 i Oslo
13-14/5, 2017 i Oslo

Lekne ochoer

Vi hjelper deg å gjøre ochoen enkel. Dermed kan du danse den mer musikalsk og lekende. Videre ser vi på nye inn- og utganger og hvordan du med små variasjoner kan skape et langt større repertoar. Ochoen inneholder nærmest all sentral tangoteknikk, så vi gjennomgår også en rekke grunnleggende tekniske prinsipper, der disassosiasjon, geometri eller rene trinn samt omfavnelsesteknikk er mest sentrale.

5-6/9, 2015 i Oslo

Dypdykk

Fra teknikk til repertoar: Tangoteknikken kan kokes ned til noen få prinsipper som er enkle å forstå. Ved å ta utgangspunkt i disse kan vi skape en musikalsk og levende dans, og får vi teknikken på plass kan vi utføre det meste av tangorepertoar. Vi fordyper gå-teknikken slik at vi kan utføre ethvert trinn med hvilken som helst rytme og dynamikk. Vi viser så hvordan vi kan gjøre små avvik fra rene linjer i flyt for å eksempelvis danse alle fire mulige kryss og skape mer komplekse figurer som giros. For de siste trenger vi å lære noe mer om pivoteringsteknikk. Vi gjennomgår også kontaktpunktene i omfavnelsen for å sikre en optimalt myk, ledig, behagelig og ikke minst effektiv omfavnelse.
Repertoarelementene: Vi regner med å rekke over følgende repertoarelementer: kryss (alle fire), giros/molinettes, boleos (linje og runde) og ochovariasjoner. Vi vil også ha noen korte deler av undervisningen der vi prøver oss på repertoar dere kanskje ikke er helt modne for ennå, men som er gøy! Poenget er å skjønne hvordan alt repertoar er bygd opp av de tekniske prinsippene vi presenterer i kurset.
Et helhetlig syn: Det siste er vårt aller viktigste poeng, nemlig at alt bygger på noen få prinsipper. For oss er det flyten og energien i trinnene som skaper repertoaret. Musikaliteten eller uttrykket kommer altså foran trinnene, og når det grunnleggende sitter blir det enkelt å integrere nytt repertoar, og du utfører mye av repertoaret vakkert fra første stund.

25-26/4, 2015 i Oslo

TangoTangoTeknikk

Etter snart åtte år i hverandres armer har vi destillert tangoteknikken til én eneste essensiell ferdighet man må kunne i tango, og dette kan vi forklare med en enkelt øvelse. Behersker vi denne skjønner vi hva flyt og dynamisk musikalitet er i tango. Dessuten blir det enkelt å utføre dansens tilsynelatende kompliserte repertoar.

17/4, 2015 i Tønsberg

Rytmiske figurer i tango, vals og milonga

 I dette kurset jobber vi med enkle figurer som vi finner alle mulige rytmiske variasjoner på. Enkle betyr ikke vanlige, så vi håper og tror at de er nye for mange. På veien gjennomgår vi tangomusikkens rytmiske struktur slik at du skjønner de rytmiske variasjonene teoretisk. Gjennom å forstå med hodet kan du selv deretter finne ut av alle mulige, og sikkert noen umulige, variasjoner.

Variasjonene blir ordentlig spennende når vi prøver å gjøre ”samme” ting til forskjellig musikk – og forskjelligheten kan ligge i ulike tempo/uttrykk eller i at det er i tango, vals eller milonga. Vi syns det er interessant at vi må bruke helt forskjellige energier for å uttrykke musikaliteten i forskjellig musikk. Er det noe vi mener er mest unikt med oss er det måten vi har avkodet begrep som ”flyt” og ”energi”. Vi kan vise at måten du kan beherske flyt og energi på baseres gjennom å bruke noen helt enkle, konkrete og grunnleggende teknikker. Kurset vil dermed gå minst like mye i dybden på din grunnteknikk som det vil utvide ditt rytmiske repertoar. Ikke minst vil du lære forskjellige måter å uttrykke den rytmikken du allerede behersker.
Til sist, vår erfaring tilsier at nivåer og tidligere erfaring blir litt snudd på hodet i våre musikalitetskurs. Vi vil be deg om å utfordre ditt bevegelsesmønster på et meget dypt plan, og det er ikke nødvendigvis enklere hvis du har mye erfaring med å danse. Disse kursene pleier derfor å være en meget spennende møteplass for dansere på forskjellige nivå.

5-6/4, 2014: Vektskifter, kryss, linjer og punkter

Kursbeskrivelse: Det unike med Tangotangos pedagogikk er hvordan vi på en lettfattelig måte kan forklare og gi øvelser for å kombinere tekniske grunnprinsipper og kommunikasjonsteknikker med hvordan vi bygger stort sett alt repertoar i dansen. I dette kurset tar vi for oss tilsynelatende enkle elementer som vektskifter og kryss. Vi opplever gang på gang at det brukes altfor mye makt for å utføre disse trinnene, i tillegg til at de ofte har blitt til standardiserte enten-eller-figurer. Gjennom å gå til bunns i grunnteknikkene som kreves for å utføre eksempelvis raske vektskifter i caminada (gange) setter vi fingeren på ferdigheter som gjør at selv det aller enkleste i tangoen, som du trodde at du allerede behersket, vil gå enda enklere og det vil føles enda mer behagelig. Med dette kurset vil vi også bidra til å radikalt øke ditt repertoar. Vi kan legge inn vektskifter og kryss stort sett hvor som helst i dansen. Kan vi dessuten føle og bruke den dynamiske kraften som springer som en konsekvens av balanse- og retningsforandringene åpner vi opp for en helt ny kreativitet på dansegulvet. Seminaret vil også grundig ta for seg kryssets anatomi. Vi mener at krysset blir undervist både for tidlig og ofte feilaktig. Vi rydder opp i noen myter om hvordan krysset fungerer. Er du allerede nå nysgjerrig på hva vi mener kan du lese denne artikkelen: https://www.tangotango.no/2012/08/the-role-of-disassociation-in-the-cross/  Likevel gir den ikke helt mening med mindre du kommer på kurset med oss slik at vi kan vise deg hvordan det fungerer. Vi gleder oss virkelig til å knytte sammen alle løse tråder som vi har nevnt i kursbeskrivelsen. De henger tett og ukomplisert sammen, og vi gleder oss til å leke med dette sammen med deg!

Når kvinner tar ledelse – den lyttende fører. NB! På Hotell Ullensvang, Lofthus.

Ble undervist av Anne Marit sammen med Annabel Guaita

Chicas y mujeres tangueras, denne helgen skal dere lære førerrollen i tango på en helt unik måte! Vi ønsker å invitere dere til Norges vakreste og meste ekslusive spahotel en mørk novemberhelg. To erfarne og høyst motiverte instruktører skal sørge for at dere får kunnskap og mengdetrening nok til å kaste dere ut på dansegulvet når dere vender tilbake til sivilisasjonen.

Vi skal spise og drikke og ha det veldig kjekt sammen. Hotellet er viden kjent for sine dyktige kokker og den gamle munkens vinkjeller. Ikke minst blir det masse tid til å nyte hotellets spaavdeling. Her er innen – og utendørs basseng, fossefall, «vannsofaboblemassasje», samt panoramasauna med fantastisk utsikt over fjord og fonn, boblebad, sauna og japansk fotmassasjebekk.
Et begynnerkurs i argentinsk tango der begge har erfaring med følgerrrollen byr på helt andre muligheter. Vi damer, vi kan gå, vi kan pivotere, vi kjenner til musikken og ikke minst vet vi hva vi setter pris på i en god abrazo. Kurset tar sikte på å bli fullt dansbar både i tango såvel som enkel milonga i løpet av helgen.
I tillegg vil vi sette førerrollen i et spesielt lys. Hvordan kan vi gjøre hverandre til bedre dansere? En god leder er som en god fører i tango. Vi er alle ledere i en relasjon løpet av et liv enten det er i en vennerelasjon, i et parforhold, som forelder, som lærer i skolen eller som leder i næringslivet. Som menneske og tangodanser trenger vi å utvikle kvaliteter som handler om å være tydelige men samtidig kunne være lyttende og ta inn innspill fra vår partner. Om man ser på vår partner som medspiller mer enn en følger, vil man kunne oppnå en bedre kommunikasjon og få et bedre samspill.

Villa Urquiza

Villa Urquiza er en tangostil oppkalt etter en bydel i Buenos Aires. Det er en nær, vakker og varm stil, og vi ser den som en av de sterkeste tradisjonelle influensene på hvordan tango danses i dag. Uansett hvordan du mest av alt ønsker å danse så er det mye lærdom å finne i å appropriere en annen stil. Hvis du kun har en stil i kroppen eller hvis du kun gjør det som alltid føles mest enkelt og behagelig ut for deg, vil du mangle et teknisk uttrykksrepertoar som gjør at du kan danse enkelt og elegant med alle dansere.
I dette kurset tar vi for oss en rekke typiske øvelser, teknikker, repertoar-element og ikke minst forskjellige musikalske måter å bruke dem fra Villa Urquiza. Poenget er imidlertid ikke å gjøre deg til en svoren Villa Urquiza-danser, men heller at du skal kunne lære deg å bruke teknikkene på den måten du selv ønsker. La oss si at du behersker både et lavt tyngdepunkt fra en nuevo-inspirert dans og det mye høyere tyngdepunktet fra en klassisk dans. I så fall begynner du kunne leke helt fritt med senter/tyngdepunkt som uttrykksparameter. Det betyr ikke bare at du kan utvide ditt uttrykksrepertoar, men det betyr også at du enklere kan koble deg på andres måter å danse på, uansett hvilken stil de i utgangspunktet kommer fra.
Dette blir et kurs der vi gjennom enkle øvelser går dypt inn i dansens grunnteknikk. Vi jobber også på å imitere musikalske uttrykk og på å kle oss i en stilistisk eleganse som få av oss er vant til. Vi lover at alle teknikkene er berikende for din dans, uansett hvilke preferanser du har på dansegulvet.
Les også gjerne vår artikkel om Javier Rodriguez, verdens kanskje mest framstående Villa Urquiza-dansere: https://www.tangotango.no/2014/09/javier-rodriguez/

Nybegynnerkurs for erfarne dansere

Grunnteknikk? Er ikke det noe med hvordan man går, og hvor man henter kraft, og bruker senter og kommunikasjon og muskler og sånn, eller? Hvis du ikke kan si med helt enkle og presise ord hva grunnteknikk er, vet du sannsynligvis ikke hva det er. TangoTango har utviklet en meget enkel pedagogikk som bygger på lettfattelige elementer. Hvis du behersker disse kan du få til hva som helst i dansen, både når det gjelder repertoar som du får teknikker til å bruke og for musikalske og uttrykksmessige formål. I dette kurset bruker vi omtrent samme øvelser som i et nybegynnerkurs, men progresjonen vil være langt raskere, og våre krav til danserne vil være mye strengere enn for nybegynnerne. Vi vil videre prøve oss på avanserte konsekvenser av teknikkene vi tar opp. Mest av alt tror vi imidlertid at dette kurset vil være en tankevekker selv for dansere på meget høyt nivå, og vi tror kurset framfor alt vil bidra til at de finner egne måter for å danse mer dynamisk, musikalsk, elegant og til å leke enda mer fantasifullt med repertoar.

Tangodidaktikk – et lærerkurs

Kurset tar for seg den pedagogikken som TangoTango har utviklet gjennom en rekke år. Det vil formidle essensen av grunnleggende øvelser som vi gir våre elever, og kurset tar også opp et fåtall andre temaer som en tangolærer møter (å møte elever når de kommer på kurs, hvordan de får presentere seg, å huske navn, å gi individuell tilbakemelding når vi har tredve dansere på gulvet, etc.).
Vi har arbeidet intenst sammen i seks år, og i løpet av den tiden kan vi si at vi har utviklet vår tango like mye for å undervise som vi har undervist for å formidle hva vi kan. Det finnes rett og slett ikke noe som trigger oss mer enn måten vi har erfart at vi kan møte mennesker fysisk og psykologisk – og kanskje til og med åndelig og eksistensielt – som gjennom tangoen. Kurset vil formidle denne entusiasmen og kunnskapen.

Les mer på vår didaktikkside.

Tango Nuevo

Mange har et bilde av tango nuevo på netthinnen. Kanskje handler det om at man ser en bestemt type av repertoar foran seg som blir utført med store bevegelser. Kjernen i tango nuevo består imidlertid ikke av repertoaret, men et sett av teknikker og måter å forholde seg til dansen på. Det store repertoaret kan komme som en konsekvens av disse teknikkene. Vi mener at teknikken setter bevegelseskommunikasjon på spissen, og selv om du er en hyper-klassisk danser tror vi at dette kurset kan få deg å tenke helt nytt om hvordan du kommuniserer med din partner i en nær abrazo. Behersker vi teknikkene kan vi bruke dem i det store og i det lille. Fellesnevneren er en dynamisk bruk av kommunikasjonsprinsipper, og disse er gyldige uansett hvilket repertoar vi utfører eller i hvilken størrelse det kommer.Gjennom kurset fokuserer vi på teknikkene for å oppdage nye måter å kommunisere bevegelse, gjøre allerede kjent repertoar enklere og mer behagelig å utføre samt å prøve helt nye og kanskje ville ting!Vi har skrevet litt om temaet på disse sidene:
https://www.tangotango.no/2011/01/no/
https://www.tangotango.no/2011/01/balanse/

Musikalitet i teori og praksis

 • I dette kurset vil du bli gitt grunnleggende teoretisk kunnskap om rytme, frasering og musikalsk storform. Du trenger ikke notekunnskap – hvis du kan telle til fire har du alle forutsetninger for å skjønne hva vi snakker om – og vi vil jobbe med alt i praksis. Likevel vil denne praksisen være konkret nok til at du kan bruke den på stort sett all musikk. Workshopen er ment å gi deg et avansert verktøy som gjør at dansen din blir rikere i årene som kommer.
 • Vi vil kun i begrenset utstrekning gi deg konkrete danseteknikker å arbeide med, men vi vil prøve å åpne en verden av musikalsk lytting som gjør at dansen din kan utvikle seg i uante retninger.
 • Vi har undervist mye musikalitet tidligere. Sjekk disse sidene/kursbeskrivelsene så ser du noe av hvordan vi tenker og hvordan vi kommer til å nærme oss stoffet: https://www.tangotango.no/2011/03/tango-for-musikere-oslo/
  https://www.tangotango.no/kurs/tangokurs-i-trondheim/workshop-musikalitet/
 • Tror du at du er særdeles umusikalsk? Er kurset for deg? Ja, det er det! Les mer her: https://www.tangotango.no/2011/01/musikalitet/. Selv om du er en übermusikalsk person lover vi utfordringer for deg!
 • Hvorfor et kurs i musikalitet med oss? Vel, i vår kunnskapsportefølje har vi ikke bare massevis av praksis med et hovedfag som pianist, et ditto i teori, en doktorgrad i musikk, en utøvende karriere som musiker og utallig erfaring med å undervise musikalitetstemaer. Magnus har dessuten egnet sin akademiske karriere det siste året til å grave dypere i musikk og bevegelse.
 • Til sist, vi har hatt mange så vel musikere som vanlige dansere på våre kurs, og vi har fått mye fin tilbakemelding. Dirigenten og pianisten Magnus Loddgard sier:
  Helgekurset med Anne Marit og Magnus er noe av det mest inspirerende jeg har vært med på. Det jeg i løpet av tre dager lærte om argentinsk tango gjorde meg også til en bedre dirigent og kammermusiker.
 • Pianisten Ellen Ugelvik, som har danset av og på i omtrent ti år, sier:
  Magnus er den eneste instruktøren jeg har arbeidet med som virkelig kan musisere, og som vet hvordan denne kvaliteten kan anvendes for å gjøre tango vanvittig mye mer spennende! En musikers erfaring gjennom f.eks. utøving av kammermusikk og improvisasjon er og bør være et stort fortrinn i dansen, og det er utrolig inspirerende når noen virkelig har kunnskap nok til å fokusere på dette. Jeg liker måten han kan bruke lyd fremfor ord på i sin instruksjon, og hvordan han fremmer økt bevissthet i dansen gjennom forhold jeg kjenner fra spillet mitt; følsomhet og aktivitet i fingertuppene, kroppen og i pusten, samt frihet og tilstedeværelse i det som klinger.
 • Vi gleder oss til å dele av vår erfaring av musikalsk dans med dere!

På kryss og tvers, om krysset i utvidet forstand

Et helt helgeseminar om krysset? Er ikke det en standardgreie man lærer på nybegynnerkurs? Vi har to svar på det; ett som går på repertoar og ett som går på teknikk.
Selv om det finnes utallige variasjonsmuligheter med krysset bruker de fleste danserne kun ”standardkrysset” (de som er blitt flasket opp på salidaundervisning/basic step, kjenner det som trinn nummer fem). Vi lover å vise hvordan vi kan få kryss til å oppstå stort sett hvor som helst i tangoen, og dere vil trekke på smilebåndene mange ganger av å oppdage disse mer eller mindre rare mulighetene.

Hva vi imidlertid gleder oss til enda mer med dette kurset er å dekonstruere teknikkene som kreves for å gjøre kryss og å variere dem musikalsk. Krysset – eller kryssene – er uhyrlig avansert og for å beherske det må vi være meget avanserte dansere (absolutt alle er imidlertid velkommen på kurset!). Med utgangspunkt i kryss vil vi leke med teknikker som gjør dette kurset til et allment teknikk-kurs.

Nyere beskrivelse:

Krysset er et av tangoens standardelementer, og det finnes en måte komme seg inn i det som de fleste bruker hele tiden. Selv om vi vil gjennomgå dette ”standardkrysset” snakker vi heller om grunnleggende prinsipper enn å undervise figurer. Dermed får du verktøy å bruke for å gå inn i kryss fra absolutt alle trinn i tangoen, og i dette kurset vil vi prøve oss på mange, mange enkle små repertoarelement.
Vi prøver oss også på forskjellige variasjoner i tempo på krysset, og vi ser at det gir helt forskjellige uttrykkskvaliteter gjennom å bruke det i forskjellige rytmer. Faktisk er det forskjellige kommunikasjonsprinsipper vi bruker avhengig av hvor raskt vi ønsker å gå inn i krysset.

26-27/9, 2015 i Oslo.

15-17/11, 2013: It takes two to tango – relasjoner og kommunikasjon gjennom bevegelse

Kursbeskrivelse

Hvordan tar du plass i hverdagen? Kan du gi klar beskjed? Hvordan føles det når andre ber deg om noe? Setter du andres behov foran dine egne? Hva legger du i det å lytte? Hva betyr nærvær for deg? Hvordan føles det å bli sett på?

Spørsmålene som tangoen stiller oss er langt flere. I denne magiske dansen møter vi hele oss selv, på godt og vondt. Ethvert tangokurs vil være en spennende reise inn i din egen psykologi. I dette kurset går vi noen trinn lenger i selvutviklingen enn i et vanlig nybegynnerkurs. Vi flytter fokus vekk fra repertoar og ferdigheter, og vi legger all energi på å utforske samspillet mellom mennesker.

Noe av det mest fantastiske med tango er at vi ser det som et stille personlig drama som du kan spille ut hver gang du møter andre dansere. Du kan utfordre og utvikle hva du selv måtte ønske, og du kan møte dine redsler uten å måtte fortelle din historie til andre. Verken sosial dans eller dette kurset handler om å vrenge din sjel med ord. Ordene kan jo dessuten iblant forkludre heller enn å belyse, de kan bortforklare heller enn å forklare – og hva er det som er så klart ved forklaringer når det gjelder livets riktig store spørsmål?

Gjennom bevegelser får vi tilgang til følelser og handlingsmønstre som kan snakke et helt direkte språk. Ved å tørre å utforske disse aspektene av ditt samspill med andre kan du forvente å lære deg selv å kjenne bedre. Hva som likevel kanskje blir enda mer interessant er hvordan øvelsene i kurset vil stille deg i litt uvante situasjoner slik at du kan oppdage nye muligheter i deg selv. Kurset gir deg trygge rammer til å oppdage alternativer til de mønstrene du allerede står i. Les mer her: https://www.tangotango.no/tangokurs/it-takes-two-to-tango-relasjoner-og-kommunikasjon-gjennom-bevegelse/

Fra fantasi til fantastisk

Denne kursbeskrivelsen ble så omfattende at vi publiserer den som en egen sak. Vi håper at den kan bidra til å inspirere dere til å tenke rundt noen av temaene vi vil undervise 23-24/2 i Oslo.
Vi tangodansere spenner alle bein på oss selv i større eller mindre grad fordi vi ønsker å få ting til på en riktig måte. Tanken er at når vi har lært oss å gjøre det riktig, skal vi selvfølgelig bruke teknikken til å uttrykke oss. Vel, dette øyeblikket kommer aldri. Når vi begynner å mestre én ting har vi utviklet vår tekniske sans så mye at vi finner flere utfordringer enn de legger bak oss.

Dette kurset setter teknikken til siden og vi spør oss isteden hva vi ønsker å uttrykke og hva som er mulig å uttrykke. Dessuten ser vi på forskjellige strategier for å forestille oss ting som vi ikke visste var mulige.
Kursbeskrivelsen ble så lang at vi har valgt å publisere den som en bloggsak. Sjekk denne siden: https://www.tangotango.no/2013/01/fra-fantasi-til-fantastisk/

Også undervist i Tønsberg 17-18/4, 2015

Boleos

Som alltid når vi underviser begynner vi med grunnleggende prinsipper. Vi dekonstruerer boleos slik at vi forstår de minste bestanddelene de er oppbygget fra. Veien til en god forståelse av boleos går gjennom bl.a. en ren gåteknikk, arbeid med abrazoen, bevissthet om det vi kaller kontaktpunkt og en forståelse av kroppen som spiral. Gjennom å arbeide med disse elementene vil du bli en mer komplett tangodanser og kunne leke med langt mer mangesidig repertoar enn bare boleos. Gjennom å skjønne strukturene vil du ikke trenge framtidige kurs som gir deg utallige kombinasjoner av det aktuelle repertoaret, men du vil bli en kritisk danser som selv kan finne ut av hvordan du utfører boleos i alle mulige former. Til avanserte dansere lover vi både utfordringer i repertoar og en ny forståelse for grunnleggende prinsipper, og til ferske dansere lover vi at din grunnteknikk vil bli radikalt bedret samtidig som vi avdramatiserer noen av tangoens mest dramatiske elementer. Med TangoTango er boleos like gøy som de er enkle!

Vi har alltid en salig blandning av elever på våre kurs. Noen har bokstavelig talt danset i mange år mens noen tapre kun har et åtte timers nybegynnerkurs bak seg. Vi har til gode å høre fra erfarne at de ikke blir tilstrekkelig utfordret, og fra begynnere at det er umulig å følge undervisningen. Poenget er at vi heller fokuserer på prinsipper enn på repertoar. Dermed kan alle utfordre seg på sitt eget nivå. Du er hjertelig velkommen på kurs med oss.

Nære stiler

Man snakker om ”nær stil”, og nettopp ordet ”stil” er vesentlig. Det er nemlig ikke en overgripende teknisk forskjell mellom å danse åpent og å danse nært, men det er en stilistisk forskjell. Vi sier ofte at teknikkene er helt de samme uansett hvor tett vi danser med vår partner, men vi må bruke teknikkene litt forskjellig avhengig av hvilken stil vi ønsker å danse. Legg også merke til at vi bruker plural på ”stiler”. Forskjellene er meget store mellom stilene.

I dette kurset løfter vi opp teknikkene som ligger til grunn for å danse i forskjellige nære stiler. Kurset er dermed like mye et generelt teknikk- og kommunikasjonskurs som det handler om å uttømme mulighetene for å danse nært.
Kurset passer for alle som har tatt minst et nybegynnerkurs. Som vanlig får dansere med ulik erfaring utfordringer på sitt nivå.

Giros, spiraler og brytningspunkt

I tango har vi kun tre trinn – vi kan gå framover, bakover og til siden. Giroen er en konvensjon hvor vi setter disse trinnene på serie. Det som skiller vårt kurs fra de fleste girokurs er at vi forklarer disse tre trinnene fra et perspektiv hvor vi integrerer trinnene med den stadige spiralbevegelsen vi har i hele kroppen. Med dette helkroppslige perspektivet kan vi raskt begynne å leke med giroens elementer. Vi kan f.eks. avbryte trinnene for å få til boleos, vi kan jobbe med forskjellige grader av disassosiasjon og få til forskjellige uttrykk og dynamikker, eller vi kan oversette girotrinnene til andre deler av tangoens repertoar og dermed få en fordypet kunnskap om dansens muligheter. Alt dette vil bli nært relatert til begrepet ’brytningspunkt’. Et brytningspunkt er det lille øyeblikket hvor en opparbeidet kraft i kroppen får sin oppløsning, eksempelvis i disassosiasjonen før en rund boleo. Vi vil jobbe med å finne disse brytningspunktene i forskjellige varianter av giroen. Dette leder til en fordypet kunnskap om generell kommunikasjon og en respekt for kvinnens akse. Framfor alt handler det om å lære kjenne repertoarelement relatert til giroen på dypet – og vi så vel kan som har argumentert for at all tangorepertoar egentlig kan forklares med utgangpunkt i giroen.Hvis du aldri har danset en giro tidligere i ditt liv er dette en glimrende måte å bli introdusert for giroen. Den blir gjort ufarlig gjennom at vi fokuserer på hva som skal til for å utføre den heller enn at vi umiddelbart begynner å kombinere vanskelige trinnkombinasjoner.

Hvis du har danset giroer i mange år vil dette kurset gi deg en ny forståelse for de dynamiske og uttrykksmessige mulighetene i giroen, og du vil få verktøy til å bruke giroen til å finne mye nytt repertoar – i tillegg til de så vel enkle som fancy trinnene vi prøver oss på i kurset.

Uansett nivå får du noen forholdsvis enkle verktøy for å lære deg å bruke disassosiasjonen for å skape bevegelighet og energi i din og din partners dans. Til sist vil du få en vanvittig gøy opplevelse hvor vi kombinerer nerdete og dyp analytisk kunnskap om en av tangoens mest grunnleggende strukturer, med lek og moro hvor vi slår oss løs og prøver oss på ekstravagante uttrykk og spektakulært repertoar.

Fra hånd til fot – eller fysisk tango

Hvor føler kvinnen at mannen prøver å føre henne i et trinn? Kommer det fra hans senter, mage eller bryst eller sparker han fra i gulvet? Føler hun at det kommer fra hans kraft, energi, intensjon, kommunikasjon, vilje, aura eller retning. Selv om vi insisterer på at vi spør om hvor det kommer fra pleier vi å få disse svarene på kurs. Det er få som foreslår det åpenbare, nemlig at hun føler det gjennom hendene. Nettopp hendene er de eneste kontaktpunktene vi har når vi danser åpent, og hvis vi kan føle gjennom hendene kan vi danse like fint selv om følgeren lukker øynene. Å snakke om at noe av kommunikasjonen kommer fra hendene er fy-fy. Vi mener imidlertid at det er naivt å benekte hendenes rolle i tangoen.

Det er likevel noe riktig med alle svarene vi nevnte først i kursbeskrivelsen. Hendene er kun en formidler som er knyttet til hele vår fysikk. Det fysiske uttrykket kan enten være noe som formidles gjennom hendene/omfavnelsen eller det kan være et valg vi tar når vi har følt et forslag gjennom hendene. Intensjonen er viktig, det er viktig om vi tenker den fra mage eller bryst, og det er viktig hvordan vi sparker fra i gulvet, men ikke noe av dette spiller noen rolle om ikke vår partner kan føle det – og det er jo kun gjennom hendene vi kan direkte og fysisk føle vår partner.
Hendene har blitt diskreditert i tango fordi det er noen menn som styrer partneren sin som om hun var en traktor. Vi mener imidlertid at en sunn bruk av hender og armer, som er knyttet til en generell forståelse av hvordan hele kroppen kan bevege seg, vil gjøre dansen behagelig og avslappet. Dessuten vil disse teknikkene gi deg verktøy til å danse dynamisk og musikalsk variert. Videre er denne dynamikken forutsetningen for å utføre mye avansert repertoar.
På dette seminaret lærer du å bruke dine armer dynamisk. Du lærer hvordan armene henger sammen med resten av kroppen, og hvordan hele kroppen kan snakke med ett uttrykk. Du vil få nye måter å se det grunnleggende repertoaret, men du vil også få lov til å prøve deg på nye trinn og kanskje noen opptrinn. Dessuten setter vi armbruken inn i et system som kan forklare noe av kommunikasjonsgeometrien i alle trinn.

Repertoarkonstruksjon

Repertoar handler om langt mer enn geometri på gulvet. I dette kurset introduserer vi elementer i tenkningen om repertoar som man ofte ser som pynt eller som noe som brukes for å forsterke repertoaret. Gjennom å se på hvordan vi kan utfolde uttrykkselementer på en strukturell måte finner vi veier til repertoar som vi tidligere ikke kjente. Vi vil gi dere modeller for å kombinere trinnelementer med tekniske elementer (arbeid i høyde, dynamisk spenning, delte akser, etc.) som på noen få strakser gir dere verktøy til å selv skape hva som helst på gulvet (inkludert små fotbevegelser og store løft!). Innfallsvinklene vil bli mange. Vi vil gjennomgå helt grunnleggende trinnteori i tango, vi vil snakke om å plukke opp ting fra YouTube, og det kanskje viktigste er at vi vil sette fokus på hvordan vi kan bruke uttrykkselementer som de grunnleggende bestanddelene vi improviserer med. Er du kvinne/følger og du synes at dette høres ut som et kurs kun for menn – tenk om igjen! Vi styrer oppmerksomheten vekk fra det å skape kombinasjoner av trinn til å arbeide med kvaliteter på dine premisser. Vi vil også snakke litt om trinn, men det vil skje på en måte hvor du har minst like mye å si som mannen/føreren.

Tango Espressivo

Vi burde egentlig ikke snakke om ”trinn” i tangoen fordi de alltid kommer i bakgrunnen for hva vi faktisk uttrykker. Vårt mål er å velge trinn etter hva vi ønsker å uttrykke, ikke å først bestemme oss for trinnene og så gi uttrykk til dem. Ved å fokusere på kvaliteter i dansen kan de fleste av oss gjøre dansen mye mer interessant. Det vil føles som om vi plutselig får langt større repertoar, selv om vi kun danser meget enkelt, fordi variasjonsmulighetene i enkle trinn er uendelige. En del av å finne dette handler om din innstilling. En annen del om hvor godt du kan visualisere og fantasere med forskjellige kvaliteter. Likevel mener vi at det mest av alt handler om teknikker.På dette kurset vil du lære forskjellige konkrete måter å variere ditt repertoar, og ved hjelp av disse vil du også bli var for å oppdage nytt repertoar på egen hånd. Vi vil også snakke om strategier og gi deg noen metaforer du kan bruke i din oppdagelsesferd blant tangoens forskjellige uttrykk.

Uendelige ochoer

Det liggende åttetallet er som kjent evighetssymbolet. Ochoer er ikke bare noe man aldri blir ferdig med, men den har også utallige variasjonsmuligheter som vi enkelt glemmer. I dette kurset prøver vi oss på pivoter i retninger du ikke har tenkt på, vi løfter beina fra gulvet i ”butterfly boleos”, vi leker med dynamikk og uttrykk, og mye mer. Mest av alt leker vi med teknikker, og vi håper å gi deg ny forståelse av disassosiasjoner, kontaktpunkt, kommunikasjon, avspenning, dynamisk anspenning, pivoter, å ta kraft fra gulvet, armteknikk, projeksjon, for å nevne noe. Gjennom å dekomponere ochoens teknikker vil du ikke bare få et verktøy for å sette den sammen i alle tenkelige kombinasjoner, men det vil berike stort sett alt repertoar du har. Vi lover at kurset ikke bare gir deg helt nytt repertoar å leke med, men at du også vil få en generell bevissthet som danser og at din grunnteknikk blir bedre.

Avansert abrazoteknikk

Kjernen i tango er omfavnelsen. På et grunnleggende plan må vi vite hvilken holdning vi har. Deretter må vi vite hva konsekvensen av små forandringer er slik at vi kan leke med dem. Dette handler om å skape en behagelig og avslappet grunn. Når vi har gjort dette begynner det kunstnerisk sett mer interessante arbeidet hvor vi kan begynne å snakke om omfavnelsens dynamikk. Vi kan jobbe med armene som om de var springfjærer med forskjellige motstand, og dermed utvider vi radikalt vårt uttrykksregister og våre muligheter til å tegne musikken i bevegelse. Dessuten er en god beherskelse av slike teknikker en forutsetning for å ha en sunn tango nuevo-teknikk (istedenfor den altfor vanlige nuevo-traktor-kjøringen). Videre vil vi jobbe med å flytte senter for å variere uttrykkskraften i vår tango, og på den måten skape de grunnleggende forutsetningene for de forskjellige tangostilene. Vi vil jobbe med alt fra nær milonguerostil til åpen stil med soltadas. Ved å for eksempel bryte abrazoen i soltadas vil vi skape en større bevissthet om vår helt tradisjonelle abrazo. Til slutt vil vi leke med helt utradisjonelle måter å omfavne hverandre (se denne siden for tidligere arbeid med alternative abrazoer). Selv om workshopen handler om grunnteknikk vil vi gi dere nytt og spennende repertoar å leke med som utfordrer deres tenkning om tango og som dessuten belyser deres nåværende og framtidige abrazoteknikk.

Colgadas og volcadas – om akser, abrazo, mot og tillit

Mest av alt setter vi opp denne workshopen fordi det er vanvittig gøy å leke med colgadas og volcadas! Likevel er det slik at colgadas og volcadas går til bunns i vår abrazoteknikk samt i hvordan vi finner vår egen og vår partners akse. Vi anbefaler dermed denne workshopen selv for de som over hodet ikke har noen interesse av repertoaret – hvis det nå finnes slike dansere som i armene til sin partner ikke har lyst til å tegne de vakreste sirkler på parketten…?Mange synes at colgadas og volcadas er vanskelig. Dette henger ofte sammen med en redsel for å falle for kvinnenes del, eller, for mennenes del, å miste den man skal holde. Du trenger ikke rå styrke for å utføre disse repertoarelementene. Med akser, motet du får av å jobbe med abrazoteknikk og en bevissthet på hvordan magemuskulaturen fungerer, vil repertoaret ikke bare flyte lett men det vil føles som om dere flyger over gulvet!

Presisjon – Ordnung muss sein

Hvis vi vet hvor på foten vi skal stå kan vi utføre linjeboleos med letthet. Hvis vi vet hvordan vi bruker armene i abrazoen vil vi kunne leke med helt eksakte vinkler, noe som for eksempel er nødvendig for alle slags sacadaer. Mye repertoar er også avhengig av at vi har programmert oss til å eksempelvis gå i rette vinkler (hvor mange nybegynnere ”skøyter” ikke over gulvet istedenfor å gå rett frem?). Når vi har satt dette vil vi kunne variere repertoaret med letthet, og det kjente repertoaret vil utføres med større enkelhet.

Sacadas

Egentlig mener vi at prinsippene som er felles for alle sacadaer er meget enkle. I ukompliserte sacadaer som ikke utføres med største letthet ligger problemet i ni av ti tilfeller i slapp kvinneteknikk. Ved å sette fart på kvinnen får vi forutsetninger for å utføre enhver sacada. Dette kan vi formidle på en halvtimes workshop, så hvorfor skal du komme på kurset da? Fordi du vil få en forståelse av hvordan du selv kan finne 36 forskjellige måter å gå sacadaer, og flere av disse stiller meget store krav til annen tangoteknikk. Vi vil gå i dybden på noen av disse teknikkene, og gjennom å gjøre det vil vi gi deg en fordypet kunnskap til samtidige nuevoteknikker og hvordan de kan brukes for å gjøre din tango lett og leken.

Boleos og ganchos

Som alltid når vi underviser begynner vi med grunnleggende prinsipper. Vi dekonstruerer boleos og ganchos slik at vi forstår de minste bestanddelene de er oppbygget fra. Veien til en god forståelse av boleos og ganchos går gjennom bl.a. en ren gåteknikk, arbeid med abrazoen, bevissthet om det vi kaller kontaktpunkt og en forståelse av kroppen som spiral. Gjennom å arbeide med disse elementene vil du bli en mer komplett tangodanser og kunne leke med langt mer mangesidig repertoar enn bare boleos og ganchos. Gjennom å skjønne strukturene vil du ikke trenge framtidige kurs som gir deg utallige kombinasjoner av det aktuelle repertoaret, men du vil bli en kritisk danser som selv kan finne ut av hvordan du utfører boleos og ganchos i alle mulige former. Til avanserte dansere lover vi både utfordringer i repertoar og en ny forståelse for grunnleggende prinsipper, og til ferske dansere lover vi at din grunnteknikk vil bli radikalt bedret samtidig som vi avdramatiserer noen av tangoens mest dramatiske elementer. Med TangoTango er ganchos og boleos like gøy som de er enkle!

Alt du trenger å vite om tango

Vi har utallige ganger sagt at tango ikke handler om trinn, men om å beherske grunnleggende tekniske ferdigheter samt evnen til å kunne leke med disse sammen med din partner. I dette kurset prøver vi å gi en sammenfatning av hva vi tror på. Etter kurset skal du ha fått nye verktøy for å utvikle din egen tango i mange år. Dere som allerede har vært på kurs med oss vil få rikelig med nytt repertoar og teknisk påfyll. For dere som ikke kjenner oss fra før er dette en bra anledning til å lære vår tango- og undervisningsstil å kjenne. Til deg som allerede er en skikkelig avansert danser lover vi å gi ditto vanskelig repertoar å leke med for å utforske de tekniske og kommunikative prinsippene.

Hyperavansert tango

Vi slår hælene i taket på utallige måter i dette kurset. Vi leker med repertoar de fleste kun drømmer om å kunne utføre samtidig som vi lærer oss hvordan det avanserte relaterer til grunnleggende tangoteknikk. Dette blir hopp og sprett, lek og moro. Smør deg med smil og nysgjerrighet hvis du ønsker å delta på dette kurset!

Tango Nuevo

Mange har et bilde av tango nuevo på netthinnen. Kanskje handler det om at man ser en bestemt type av repertoar foran seg som blir utført med store bevegelser. Kjernen i tango nuevo består imidlertid ikke av repertoaret, men et sett av teknikker og måter å forholde seg til dansen på. Det store repertoaret kan komme som en konsekvens av disse teknikkene. Vi mener at teknikken setter bevegelseskommunikasjon på spissen, og selv om du er en hyper-klassisk danser tror vi at dette kurset kan få deg å tenke helt nytt om hvordan du kommuniserer med din partner i en nær abrazo. Behersker vi teknikkene kan vi bruke dem i det store og i det lille. Fellesnevneren er en dynamisk bruk av kommunikasjonsprinsipper, og disse er gyldige uansett hvilket repertoar vi utfører eller i hvilken størrelse det kommer.

Gjennom kurset fokuserer vi på teknikkene for å oppdage nye måter å kommunisere bevegelse, gjøre allerede kjent repertoar enklere og mer behagelig å utføre samt å prøve helt nye og kanskje ville ting!

Vi har skrevet litt om temaet på disse sidene:
https://www.tangotango.no/2011/01/no/
https://www.tangotango.no/2011/01/balanse/

Milonga for erfarne dansere

Kursbeskrivelse: Milonga er superenkelt, og vi skal gjøre alt for å vise deg hvordan! Med hjelp av individuelle øvelser vil vi gå igjennom en stor mengde repertoar. Disse øvelsene gjør videre at du har verktøy for å huske og øve på nærmest alt som er mulig å gjøre i en milonga. Selv om kjernen i all tango/milonga er kommunikasjonen mellom danserne mener vi at man ofte legger litt for stor vekt på hvordan ting kommuniseres. Det blir feilaktig fordi det er mer grunnleggende ting man må sette før vi snakker om hva som skjer i omfavnelsen. Hvordan kan en fører forvente å kunne lede et lynkjapt vektskifte hvis han ikke kan danse det i egen kropp? På den andre siden, hvordan kan en følger forvente å kunne bli uttrykke seg selv og bli ført inn i milonga-ochos hvis hun ikke kjenner sin fotsamling eller sitt balansepunkt?Alt dette henger videre sammen med at vi kan føle bevegelsen i milonga som energi heller enn som struktur. Dette er ikke bare kjerne-elementet i vår egen teknikk, men det er noe vi har presentert på internasjonale forskerkonferanser innen musikk og dans, og Magnus har skrevet og fått publisert artikler i internasjonale bøker og tidsskrift på temaet. Denne måten å føle bevegelse som energi er essensiell både for kommunikasjonen i dansen og for å kunne uttrykke musikken med alle forskjellige dynamikker som vi ønsker.Vi vil også komme med noen forslag på hvordan vi kan lytte til forskjellige lag i milongamusikken. Vi kan lytte til lange, langsomme linjer i en ellers hektisk låt eller vi kan finne en synkope å leke med. Med dette kan vi utvide uttrykksmulighetene og bruke mer av hva vi allerede kan for å gjøre dansen mer interessant.

En av flere sentrale teknikker for å kunne danse milonga er at vi behersker dissassosiasjonen. Det er ytterst få tangodansere som gjør det. Den viktigste grunnen til at vi ikke har undervist milonga særlig ofte tidligere er fordi det er så innmari vanskelig å ta til seg av disse teknikkene. Vi mener at vi har funnet mange og enkle nok øvelser nå til å kunne hjelpe deg å ta et stort trinn framover også på dette planet. Husk at dissassosiasjonen er helt sentral i tradisjonell tango også.

For dere som har vært på kurs med TangoTango tidligere kan vi med dette annonsere at vi vil bruke en litt annerledes pedagogikk. Det blir mer vis-og-gjør. Det blir meget intenst med øvelser. Mest av alt blir det gøy, og vi forventer å hjelpe dere radikalt!

Til sist noe om hvem kurset er for. Øvelsene er enkle nok til at en nybegynner kan følge med på nesten alt. Nybegynneren vil likevel ha problemer med å implementere alt i omfavnelsen/kommunikasjonen – noe vi ikke ser som et problem. Poenget er jo å få mye kunnskap og mange verktøy for å kunne bygge videre på dansen. De som har mye erfaring fra tidligere av vil kunne forstå strukturene raskt. Vi ønsker så å lede deres oppmerksomhet mot det energetiske aspektet, og dermed lover vi at selv om de flinkeste tangolærerne i Oslo kommer på kurset – så skal vi få utfordret dem!

Milonga og kroppen som spiral

På den ene siden jobber vi med milonga. På den andre siden arbeider vi med langsomme smektende bevegelser, tegner med kvinnens fot i bakken og leker med boleos av alle slag. Hvorfor har vi to helt forskjellige temaer på samme kurshelg? Selvfølgelig fordi de er relatert. Altfor mange sliter med milonga. Vi skal først få i gang dine føtter, men din milonga forblir begrenset hvis du ikke behersker en meget subtil disassosiasjonsteknikk. Gjennom de store og langsomme bevegelsene i spiraltemaet (de smektende bevegelsene og boleos) lærer vi i praksis teorien bak disassosiasjon. Teorien kan i korthet sammenfattes i at en dansekropp beveger seg i et intrikat mønster av motbevegelser.

Mindre erfarne dansere vil neppe helt få til å integrere disse to prinsippene i den kvikke milongaen, men de vil kunne følge med på alt, lære nytt repertoar og få en behageligere dans. Uansett hvilket nivå du er på vil du få mye spennende repertoar å arbeide med. Erfarne dansere vil dessuten skjønne noe av prinsippene bak dansen slik at de kan leke med kvaliteter, gjøre milongaens utallige vektskifter nesten umerkelige i sin letthet, og dessuten vil de kunne begynne å leke med ekstravagant repertoar.

Overskuddsenergi

Om å gjøre vanskelig repertoar enkel. Om å få dansen til å føles som om den finner sted mellom to likeverdige partnere. Om å få mannen til å invitere til bevegelse heller enn å føre (les: styre eller i verste fall manipulere). Om å finne kvinnens selvstendighet. Om å finne et bredt spekter av uttrykksmuligheter med det ukompliserte repertoaret. Om å flyte over gulvet. Om å danse repertoar du trodde var forbeholdt proffene. Om å gi slipp på kontroll for å få følelsen av at to er ett. Om å nyte. Fellesnevneren er hva vi kaller ”overskuddsenergi”. Som alltid lover vi at alle får utfordret og utviklet sin grunnteknikk, og at de mer avanserte får prøve seg på mer komplisert repertoar.

Tredimensjonal tango

Å arbeide med høyde er forutsetningen for helt grunnleggende tangoteknikk. Det har med kontakt med gulvet å gjøre, skrittlengde, hvor vi plasserer vårt senter og mye mer. Høyde er også forutsetningen for å kunne utføre mye avansert repertoar, særlig i Tango Nuevo. Likevel bruker vi også en subtil bevissthet rundt høyde innen klassisk tango. I løpet av kursets seks timer oppdager vi hvordan vi kan tenke nytt om grunnteknikk og vi prøver ut vår nye kunnskap gjennom å få bein og kropper til å flyge over gulvet i repertoar som de færreste har prøvd seg på før.

Oslo 17-18/3, 2018 og tidligere datoer

Kontaktpunkt

Uansett hvor mye vi prøver å kommunisere med bryst, intensjoner og energier er det kun gjennom abrazoen vi har kontakt med hverandre. De fleste av oss har fått høre at armer ikke skal brukes i tango. Vi tror at en bevissthet om armene er en absolutt forutsetning for at tangoen skal bli styrt av hele kroppens bevegelser. Kun gjennom denne bevisstheten kan vi kjenne hele vår partners kropp, helt ned i tærne. Ved å fokusere på hvordan vi omfavner hverandre prøver vi å finne en ny ledighet og energi i kjent og ukjent repertoar. Som alltid skal alle få arbeide på sin grunnteknikk, og mer erfarne dansere får avansert repertoar å bryne seg på.

Alterasjoner og barridas

27/2, 2014: Føtter – trening og funksjonell anatomi med Tina Margareta Nilssen

Vi bruker føttene i timesvis hver uke, men de færreste av oss har noen særlig kontroll over føttenes finmotorikk. De er faktisk strukturert som en kopi av hånden, med lignende funksjoner selv om bevegeligheten er noe mindre. Likevel lukker vi føttene inne i sko som hindrer fotens naturlige bevegelighet, og kunnskapen om hvordan vi bruker og trener føttene er nærmest fraværende hos de fleste. Altfor mange – særlig kvinner – får fotproblemer som i verste fall leder til at de må slutte med dansen. Med riktige øvelser for føttene reduserer vi skaderisikoen, og ikke minst får vi bedre balanse og kontroll i dansen og i livet for øvrig.

Innhold

I løpet av denne kvelden vil dere lære en rekke øvelser. Du vil få en stor nok verktøykasse for å gjøre en radikal forbedring av dine egne føtters funksjon, smidighet og styrke. Videre vil du få en grunnleggende kunnskap av føttenes funksjonelle anatomi samt hvordan føtter relaterer til resten av kroppen.

Kursholderen

Tina Margareta Nilssen har utviklet Timani, en tilnærming til kroppen basert på interaksjonen mellom muskler, bindevev, skjelett og nevrologisk propriosepsjon. Hun har jobbet med musikere og dansere i inn- og utland. De fleste av Tinas studenter får et mer naturlig gangmønster. Andre løfter den langsgående fotbuen og legger vekk innleggsålene. Noen blir kvitt sine kneproblemer. Alle som går til henne vil få bedre bakkekontakt, og for en tangodanser betyr det ikke bare at færre spenninger forplanter seg opp gjennom kroppen, men det betyr en mer sensitiv dans med bedre balanse.

Tina har utdannelse som Massasje Terapeut (Axelsons Body Work School), Virya Yogalærer (Nordiska Yogainstitut), Mind Detox Practitioner (MDM Academy), Psykomotorisk behandling (Dalnoki), Ascension meditasjon (TBP), spesialisering i bevegelseslære for pianister (Universität der Künste, Berlin under Prof. Heide Görtz).

Hun driver nå sin egen utdanning i Oslo der musikere fra inn- og utland utdanner seg i Timani.

Som lærer i Timani underviser hun også profesjonelle utøvere i verdenstoppen, lærere ved universiteter, videregående skoler og kulturskoler i hele landet, elever ved videregående musikklinjer, talentutviklingsprogrammer, og studenter ved de fleste universitetene i Norge. Hun har i flere år undervist både fysiologi og utøverpsykologi ved NTNU- Institutt for Musikk (Bachelor og Master), mental trening, meditasjon og fysiologi ved Operahøgskolen i Oslo (KHiO) (Bachelor og Master), arbeidsfysiologi ved UiT – Institutt for Musikk (Bachelor), arbeidsfysiologi ved Barratt Due Musikkinstitutt (obligatorisk og valgfag) samt holdt seminarer ved UiA – Institutt for Musikk, UiS – Institutt for Musikk og NMH ved flere anledninger.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.