Sjekk også ut våre tidligere seminarer!

Som oftest tar våre workshops utgangspunkt i ett enkelt prinsipp. På den ene siden gir dette en grunnleggende forståelse for tangoteknikk. På den andre siden får vi et verktøy vi kan bruke for å bygge langt mer kompliserte elementer i tangoen. Med en slik pedagogikk kan vi gi noe til dansere på mange ulike nivå. Prinsippene er de samme. De litt øvede danserne kan arbeide med grunnen, mens de mer erfarne kan applisere prinsippene i avansert repertoar.

Her finner du noen titler på workshops vi har holdt tidligere.

Ocho cortado

Ocho cortado, en kort ocho, er et repertoarelement som passer godt for trange gulv. For å beherske den må du jobbe med rene linjer, pivoter og en dypere forståelse av din akse, avbrutte trinn eller gyngesteg. Dessuten stiller den krav til effektiv kommunikasjon og omfavnelse. Ocho cortado er også ypperlig for utvide repertoaret i en rekke retninger. I vår måte å undervise den består den av seks små trinn/element. Vi vil jobbe på å gå i forskjellige retninger i alle disse trinnene. Kvinner må kunne beherske de subtile forskjellene i variasjonene hvis de skal kunne utføre en ocho cortado uten variasjoner – hvis ikke er det kun noe man gjør uten at det er helt naturlig. For menns del har vi erfaring av at ocho cortado er en relativt enkel inngang for å lære seg å tenke variasjon i repertoar.

På kryss og tvers

Kryss kan oppstå stort sett hvor som helst i tangoen. Vi vil vise dere noen kryss som forhåpentligvis får dere å trekke på smilebåndene. Forutsetningene for å få til kryssene med enkelhet sammenfaller med noen tekniske grunnpilarer som vi vil dele med dere.

Alternative abrazoer

I denne workshopen leker vi med utradisjonelle måter å holde hverandre. Gjennom å bruke våre standardomfavninger prøver vi å oppnå så mye kontakt som mulig med vår partner. Gjennom å redusere kontakten setter vi fokus på frihet og bevegelse, samtidig som vår fysiske kontakt blir enda viktigere for å kommunisere bevegelse mellom oss. Vi vil også prøve forskjellige strategier for å øke kontakten, og det setter helt andre krav til så vel kommunikasjon som på at vi finner opp nye måter å gå vårt kjente repertoar. Workshopen vil få deg til å se ditt vanlige repertoar av omfavnelser i et nytt lys, den vil lære deg nytt repertoar, og du vil få verktøy til å finne ut av trinn og teknikker på egen hånd. Dette blir en gøy time hvor vi kan leke med hverandre på tvers av ulik danseerfaring.

Anspenning

Har du fått høre at du må spenne av, eller føler du at andre må spenne av, eller får du rett og slett vondt i skuldre eller i armer når du danser? Avslapping er viktig, men det er minst like viktig å kunne spenne seg på riktig måte. Å bevisst spenne seg er å strekke ut en hånd til en muskel. Det er å bli kjent med den og dermed lettere gi slipp på spenningene. Enda mer interessant blir det hvis vi dessuten bruker anspenning aktivt for å forme dansen. Det leder for eksempel til at vi kan danse kort og spisst slik vi ofte gjør i milonga, føreren kan bokstavelig talt løfte følgerens bein gjennom abrazoen, og når vi kombinerer anspenning og avspenning kan vi skape en dynamisk og variert tango hvor vi kan holde tilbake energier for deretter å eksplodere i en stor bevegelse. Disse teknikkene gjør dansen behagligere, mer dynamisk, du får verktøy til å uttrykke tangoen mer musikalsk, du lærer deg noe sært repertoar og du får et grunnlag for vanskeligere ting som enda ikke er på ditt repertoar. Heis skuldrene og kom på workshop med Anne Marit og Magnus!

Musikalsk gestikk

Musikken ligner språket. Den har setninger, satser, utbrudd og spørsmål. Vi kan sette punktum eller komma etter en sats, vi kan tale med lav eller opphisset stemme. Vi kan snakke fort og langsomt, betone forskjellige ord, vi kan sludre, skrike eller kjærtegne med ordene. Workshopen setter merkelapper på noen av disse mulighetene. Hvis du kan utvikle hvordan du lytter, og hvis du kan omsette det i bevegelse, vil din dans bli langt mer dynamisk. Dessuten, kvinner, her ligger det mange kraftfulle muligheter til å forme dansen på et kvalitativt plan, og visst handler vel tangoen heller om kvaliteter enn om trinn? Vi har tidligere hatt workshops om rytmer og musikalitet hvor vi ut fra en teoretisk forståelse av musikken har gitt verktøy til å uttrykke hvordan vi tolker musikken i dansen. I denne workshopen presenterer vi våre tolkninger for dere. Med hjelp av disse ønsker vi at dere kan finne egne veier og ikke minst å få opp ørene for hvordan dere kan lytte til musikken mer fra et musikalsk innfølende perspektiv enn fra et teoretisk ståsted.

Tillit og transversus i volcadas

Dette er en workshop hvor vi leker med kroppen ut av akse. Mange synes at volcadas er vanskelig og dette henger ofte sammen med en redsel for å falle for kvinnenes del, eller, for mennenes del, å miste den man skal holde. Du trenger ikke rå styrke, men du trenger å vite hvordan du aktiverer den dypeste magemuskultaturen (transversus abdominis) for å utføre en behagelig og vakker volcada. Både kvinner og menn skal få kjenne hvor lett det kan være å holde en annens kropp, hvor godt det kan være å bli holdt i en vennlig omfavnelse og hvor lett føttene kan tegne de vakreste sirkler på parketten. Danserne skal bli trygge på hverandre sånn at de sammen kan gå ut og inn av sine egne akser. Tryggheten er også vesentlig for at vi skal kunne gi slipp på beina slik at føttene får forme runde mønstre på gulvet.  Når vi først har knekket koden er volcadas ganske enkle. Dermed kan vi leke med volcadas i ulike størrelser og fasonger.

Velsmurt vals

Er det noe mer med vals enn at det er en tango i tretakt? Danser vi ikke bare på samme måte til forskjellige rytmer? Tja, mener vi. Vi bruker samme teknikker, men musikken ber om et annet uttrykk. Dette gjør i sin tur at vi må bruke den teknikken vi kjenner på en litt annen måte. I denne workshopen kommer vi til å fokusere på det øyeblikket som finnes mellom skrittene. Valsen ber som oftest om en annen flyt enn tangoen. Vi må være i stadig bevegelse, hvilket er noe vi arbeider med innad i våre egne kropper og i vår egen teknikk. Det krever også at vi lytter til vår partner for å la bevegelsesenergien mellom oss få være levende og spire. Flyt er viktig i vals, men jammen er flyt fint i tango også. Selv om vi konsentrerer oss om valsen denne gangen vil teknikkene vi bruker også være relevante i tangoen.

Sjakkproblemer i tangoen

I denne workshopen arbeider vi med små elementer som har høy vanskelighetsgrad. Målet er ikke at alle skal være i stand til å utføre alt. Vi vil formidle verktøy som gjør det mulig å finne løsninger på tilsynelatende umulige trinn. Deltagerne vil få øve opp sin observasjonsevne og sin forståelse for hvilke elementer tangoteknikken består av, og de skal selvsagt få prøve det ut i praksis. Når undertegnende har arbeidet med vanskelig repertoar har vi som oftest funnet ut at vi må gå tilbake til helt grunnleggende prinsipper og forfine dem, og noen ganger revurdere dem. Vi håper at alle skal ha det ordentlig gøy når de prøver de fancy trinnene vi formidler, men enda mer håper vi at dere skal lære noe om øvingsmetodikk og om hvorfor og hvordan vi bruker vår helt grunnleggende tangoteknikk når vi utfører de vanskeligste trinnene. Er så dette en workshop kun for Anita, Leo, Torill og Terje? Nei! Hvis du kjenner deg fortrolig med ochos, giros, kryss og har en grunnleggende forståelse for ganchos er denne workshopen for deg!

Queertango for dummies

På overflaten er tango en kjønnskonservativ dans. Mannen bestemmer og kvinnen følger. I virkeligheten er hver god fører en fintfølende følger, og en dynamisk følger har bein i nesa og gir også uttrykk for det. Denne klassen handler ikke om å snu forholdet mellom mann/kvinne eller fører/følger, men å gjøre grensene uklare. Vi gir dere nye regler for hvordan man kommuniserer innen en abrazo, og nye regler for hvem som kommuniserer hva. Målet er å gjøre førerne til bedre lyttere og å gi større frihet til følgerne. Vi tror dette gir en mer likverdig dans hvor begges stemmer blir hørt, men fremfor alt gir det en langt mer behagelig dans.

Vektskifte

Ja, du leste riktig. Vi ønsker å undervise tangoens enkleste element fordi vi mener at det er uhyrlig vanskelig å utføre. Dessuten er det lett å glemme at mye repertoar vi gjør faktisk er vektskifter i dansens flyt. Vi presenterer hva vi mener er de viktigste tekniske aspektene av vektskiftene. Følgen av dette er at mye grunnleggende repertoar vil bli mye enklere å utføre. Følgere vil finne bedre balanse, utføre vanskeligere repertoar og kunne ta imot mer subtil kommunikasjon. Førere vil bli tydeligere i sin kommunikasjon og vil bedre kunne respektere sin partners balanse. Vi vil også vise hvordan teknikken kan appliseres for meget rask dans og avansert repertoar.

Mennenes ossa metacarpalia og tuberositas deltoidea samt kvinnenes phalanx distalis i abrazoen

Manges abrazo – hvis ikke de flestes – har en kjærlig omfavnelse som ideal. Man snakker ofte om hvordan kroppene møtes. Man snakker om kontakt med bryst og/eller mage, men dette er bare en halv omfavnelse. Når vi omfavner gjør vi det så vel fra fram- som fra baksiden. Dette verkstedet fokuserer på den glemte halvdelen av omfavnelsen i en åpen abrazo. De latinske termene i vår tittel sier ganske presist hvor vi mener at kontaktpunktene fra baksiden er i en åpen abrazo (hvis du ikke gidder å slå opp termene handler det om de ytterste leddene i kvinnenes fingre samt baksiden av mennenes høyre overarmer og deres venstre håndrygger). Det er umulig å danse nuevo-tango uten en grundig bevissthet om denne kontakten. Grunnen til at de fleste ikke kan utføre colgadas i åpen stil er at de mangler denne bevisstheten. Punktene er relatert til mye avansert repertoar, men også til grunnleggende tangoelementer som framoverocho, giro, framoverskritt (for kvinnen). Hva som likevel er det viktigste ved å beherske teknikken rundt dette punktet er at det skaper en årvåkenhet i hele abrazoen som gir en mer avslappet og behagelig tango. NB! Til tross for de vanskelige ordene i beskrivelsen er dette en klasse for alle nivåer.

Musikalsk storform

Hvorfor danser noen som om de kjenner alle tangolåtene? Hvorfor er det noen som alltid vet eksakt når melodiene tar slutt? Hvordan kan noen huske hvor i musikken de interessante figurasjonene eller melodisnuttene kommer og deretter danse dem? Et musikkverks storform handler om de store linjene. Det handler om å sammenfatte låtens geografi i noen enkle gester eller konsepter. Selv om tangomusikken kan ha en meget intrikat overflate er dens storforms struktur som regel meget enkel. Hvis du kan telle til fire (flere ganger) er du i stand til å forstå oppbygningen av en tangolåt. Hvis du forstår strukturen vil du vite hvor musikalske karakterforandringer kommer, og du kan lære deg å gjette hva som kommer selv i låter du aldri har hørt før. Ikke minst blir det enklere å memorere musikken hvis du kan sette toner sammen til motiver, som kan settes sammen i fraser, som kan settes sammen i avsnitt, som kan settes sammen i hele låtens struktur. Dette er en leken klasse hvor vi lærer å regne på nytt og hvor vi uttrykker tangoens matematikk i bevegelse.

Sidetrinnet

Dette er et trinn som nesten aldri undervises fordi det er for enkelt. Dette er feil. I trinnet blir mange vesentlige tekniske aspekter tydelige for den enkelte danser, og det er kanskje det viktigste trinnet å arbeide med for par som ønsker å finne en god kommunikasjon. Gjennom grunnleggende øvelser gir vi verktøy som kan brukes for utvikling individuelt og i par. Dessuten viser vi hvordan man kan variere trinnet dynamisk slik at det fremstår som noe helt nytt, og for de aller mest avanserte viser vi noen varianter av både side-ganchos og side-boleos.

Pivoter

Kvinnen føler at mannen river i henne, og derfor kommer hun ikke rundt i sin ocho. Mannen frustreres derimot over at hun ikke kommer langt nok rundt. Kjenner du deg igjen? Vi går igjennom hvordan man finner kraft til å komme langt nok rundt i ochon, og vi viser hvordan mannen egentlig ikke trenger å føre særlig mye hvis han plasserer seg riktig. Når den grunnleggende teknikken er på plass blir ikke bare ochos en lek, men boleos og ganchos blir enkle som sidetrinn. For de mest avanserte viser vi eventuelt noen soltadas og fjerde sacadas.

Hvordan finner kvinnen sin selvstendighet, og hvordan lærer mannen å vise at han forguder henne?

Hvis mannens og kvinnens rolle skal være likeverdig må ikke kvinner redusere seg til følgere. Mennene må ikke glemme å lytte. Vi viser hvordan kvinnen kan ta større initiativ uten å forstyrre mannens oppgave med å planlegge trinnkombinasjoner. Hvis det skal fungere må mannen være uhyrlig lydhør for de kvaliteter hun gir i dansen. Resultatet er ikke bare at kvinnen blir selvstendig, men hun øker sin danseglede, det blir langt enklere for ham å føre, og paret vil se mer elegant ut sammen. For de mer avanserte vil vi praktisere teknikken med hjelp av volcadas, linje-boleos, og kryss bakfra.

Grunnleggende polyrytmisk musikkforståelse.

Å leke med musikkens rytme forutsetter at vi stadig kan føle musikkens underliggende puls. Med andre ord: Den mest grunnleggende rytmiske leken krever at vi holder to ulike rytmer i bevisstheten. Vi viser enkle øvelser for å bli kjent med disse to nivåene, og deretter appliserer vi det i dansen. Vi lærer å gå på avanserte rytmer sammen, og vi prøver at mannen og kvinnen går i ulike tempi eller på ulike deler av takten. Målet er å gi verktøy som kan brukes til egen utvikling av rytmisk forståelse. NB! Kurset er minst like relevant for følgere som for førere.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.