Denne siden handler om praktiske ting for deg som ønsker å bestille en oppvisning.

Omfang

Vi danser så mye eller lite som dere ønsker, men vi anbefaler ikke at vi danser mer enn tre låter (kan være mindre). Vi pleier å si noen ord mellom sangene, så vi snakker totalt om opp til 15 minutter. Vi velger som oftest låter med forskjellig karakter slik at vi får variert uttrykket i dansen.

Musikk

Det enkleste er at dere stiller med lydanlegg som har minijack-kabel. Vi tar så med musikk på laptop. Hvis dette ikke går kan dere sikkert foreslå en annen løsning.

Plass

Det er ikke et riktig eller galt svar på hvor mye plass vi trenger. Jo mer plass vi har, desto større spillerom for repertoar og dynamisk uttrykk. Vi kan danse oppvisning på 2×2 meter, men vi bruker veldig gjerne mye mer plass.

Hvordan danser vi

Vi improviserer alltid på oppvisningene våre. Dette gir større nærhet, nerve, driv, pasjon, eller hva du ønsker å kalle det, enn koreograferte danser. Vi kunne sikkert fått til noe mer spektakulært repertoar hvis vi koreograferte, men vi mener at vi danser både inderlig og dramatisk og leverer gode forestillinger med våre improvisasjoner. Det improvisatoriske er kjernen i det som gjør tango til en så magisk og spesiell dans.

Hva sier vi

Skal vi danse for dere er det selvfølgelig dansen som står i sentrum. Likevel pleier vi å si noen ord til vårt publikum for å skape en nærhet og for å forklare hva de egentlig skal se. Vi sier nesten alltid noe om det improvisatoriske og hva tango betyr for oss, men det kan være helt andre ting avhengig av konteksten. Vi mener at vi er nærmest like gode på å snakke om og rundt dansen for å ta deres unike tilstelning på kornet, som vi er til å danse.

Bare spør hvis dere lurer på noe mer!

Vi gleder oss til å danse for dere!

Magnus og Anne Marit